Xunta de Galicia

Nomenclátor de Galicia. Busca guiada

Busca directa
Axuda
Lugar
  • Seleccione unha parroquia

En cada unha das liñas de texto podemos introducir patróns para realizar a busca. Un patrón pode ser unha combinación de calquera carácter cos símbolos '%' e '_'. Se non utiliza estes símbolos, o sistema atopará as palabras ou fragmentos da palabra especificada.

O símbolo '%' substitúe un ou varios caracteres que van na súa posición.

  • Exemplo 1: %bana% buscará calquera palabra que conteña a secuencia 'bana', sen importar cómo comeza ou cómo remata (Cabana; Cabana, A; Cabanas;...).
  • Exemplo 2: %ador buscará tódalas palabras rematadas en 'ador' (Salvador; Seador, Viador,...).
  • Exemplo 3: ferreir% buscará tódalas palabras que empecen por 'Ferreir' (Ferreiros, Os; Ferreirós de Valboa; Ferreira;...).

O símbolo '_' substitúe unicamente o carácter que vai na súa posición, ignorando cal sexa.

  • Exemplo: carrac_do buscará tódalas palabras que teñan esas dúas secuencias (Carracido e Carracedo).