A Amtega convoca máis de 550 prazas para as probas da certificación galega de competencias dixitais en ofimática

Están orientadas a aquelas persoas que xa posúen os coñecementos necesarios ou que optan pola modalidade autoformativa

O prazo de inscrición remata o vindeiro 4 de abril e pode realizarse online ou presencialmente na aula de interese

Os exames presenciais celebraranse os días 8, 9 e 10 de maio nas aulas CeMIT de 38 concellos de toda Galicia

Este certificado, que emite a Amtega, acredita os coñecementos nesta materia da persoa titular ante calquera instancia pública ou privada

Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2019

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) convoca mais de 550 prazas de carácter libre para a avaliación para a obtención da certificación galega en competencias dixitais en ofimática (CODIX). Esta convocatoria está aberta a toda a cidadanía en xeral que, ben pola súa experiencia ou pola súa formación adquirida por diferentes medios xa posúen os coñecementos necesarios das aplicacións informáticas que compoñen o módulo formativo MF0233_2 «Ofimática» baixo o paquete de LibreOffice.

A inscrición a estas probas remata o 4 de abril e poderá realizarse ben a través de internet ou presencialmente na aula de interese, sendo o único requisito o de ser usuario/a da rede CeMIT, trámite que tamén pode realizarse a través da rede.

As probas presenciais celebraranse os días 08, 09 e 10 de maio en diversas quendas de mañá e tarde e que nesta ocasión vanse a celebrar nas aulas CeMIT dos seguintes 38 concellos, que suman un total de 570 prazas dispoñibles:

Abegondo, Ames, Arzúa, Betanzos, Boiro, Brión, Cerceda, A Coruña, Fisterra, Narón, Oroso, Ortigueira, Pontedeume, Santa Comba, Santiago de Compostela e Vimianzo na provincia de A Coruña; Carballedo, A Fonsagrada, Lugo, Ribadeo e Sarria na provincia de Lugo; O Barco, Castro Caldelas, Celanova, Leiro, Ourense e Xunqueira Ambía na provincia de Ourense; e A Cañiza, Cuntis, A Estrada, Lalín, Marín, Moaña, Pontevedra, Tomiño, Valga, Vigo e Vilagarcía de Arousa na provincia de Pontevedra.


Entre as persoas inscritas realizarase un sorteo alfabético para establecer a orde de prelación para poder efectuar a matrícula para as probas en cada quenda, no caso de que existan mais solicitantes que prazas convocadas nas diferentes aulas que realizarán as probas presenciais.

Avaliación

Para obter o CODIX é preciso superar un exame de 50 preguntas tipo test referidas aos contidos do Plan Formativo Ofimático de Galicia, composto polas cinco unidades nas que se estrutura o módulo formativo MF0233_2 «Ofimática» do Repertorio Nacional de certificados de profesionalidade:

  • Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico
  • Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais. LibreOffice Base
  • Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información. LibreOffice Impress
  • Aplicacións informáticas de tratamento de textos. LibreOffice Writer.
  • Aplicacións informáticas de follas de cálculo. LibreOffice Calc

Os materiais formativos que compoñen estes cursos foron elaborados seguindo as boas prácticas recollidas na Guía de boas para a publicación de obras documentais da Xunta de Galicia e poden ser seguidos libremente na súa modalidade de autoformación dentro da plataforma de teleformación da rede CeMIT http://cemit.xunta.gal/ema, na que se poden consultar tanto os contidos específicos dos diversos módulos que compoñen o CODIX como diversos casos prácticos e test de exemplo

Máis de 1.500 prazas programadas para este ano 2019

Esta convocatoria forma parte do Plan de Formación da rede CeMIT para este ano 2019, que terá a súa continuación no segundo semestre do ano con novas convocatorias dun cursos de teleformación titorizada con exame final e outra convocatoria de probas presenciais libres na modalidade autoformativa

Dende a habilitación da rede CeMIT para a formación e avaliación dos contidos formativos do CODIX en maio de 2014, foron máis de 7.000 as prazas convocadas nas súas diferentes modalidades (2.110 en cursos de teleformación titorizada e 4.923 en probas presenciais de acceso libre) e máis de 3.100 as persoas que obtiveron a certificación emitida por parte da Amtega despois de superar as probas presenciais realizadas nas aulas da rede CeMIT.

A estes datos hai que engadir as mais de 300 actividades e cursos en ofimática en software libre que veñen realizando as diferentes aulas de forma presencial durante o último ano como preparación orientada á presentación para estas probas libres, así como os 2.500 accesos aos contidos específicos do CODIX aloxados na plataforma de teleformación a través de internet  e abertos para ser consultados en calquera momento.

Calendarización das probas

As probas de avaliación presencial que se convocan desenvolveranse os días 08, 09 e 10 de maio de acordo co seguinte calendario:

 

LOCALIDADE
PROVINCIA
DIA
HORA

Nº PRAZAS

Coruña, A - Eiris
Coruña, A
Mércores, 14 de novembro
10:00
16
Narón
Coruña, A
Mércores, 14 de novembro
10:00
14
Barco, O
Ourense
Mércores, 14 de novembro
10:00
15
Estrada, A
Pontevedra
Mércores, 14 de novembro
10:00
15
Pontevedra
Pontevedra
Mércores, 14 de novembro
10:00
27
Tomiño
Pontevedra
Mércores, 14 de novembro
10:00
9
Vilagarcía Arousa
Pontevedra
Mércores, 14 de novembro
10:00
18
     
     
     
LOCALIDADE
PROVINCIA
DIA
HORA

Nº PRAZAS

Abegondo
Coruña, A
Xoves, 15 de novembro
10:00
15
Boiro
Coruña, A
Xoves, 15 de novembro
10:00
10
Cerceda
Coruña, A
Xoves, 15 de novembro
10:00
8
Ortigueira
Coruña, A
Xoves, 15 de novembro
10:00
10
Padrón
Coruña, A
Xoves, 15 de novembro
10:00
9
Pontedeume
Coruña, A
Xoves, 15 de novembro
10:00
11
Ourense
Ourense
Xoves, 15 de novembro
10:00
18
Cuntis
Pontevedra
Xoves, 15 de novembro
10:00
8
Lalín
Pontevedra
Xoves, 15 de novembro
10:00
18
Marín
Pontevedra
Xoves, 15 de novembro
10:00
17
     
     
     
     
LOCALIDADE
PROVINCIA
DIA
HORA

Nº PRAZAS

Betanzos
Coruña, A
Xoves, 15 de novembro
16:00
20
Coruña, A - Eiris
Coruña, A
Xoves, 15 de novembro
16:00
16
Sada
Coruña, A
Xoves, 15 de novembro
16:00
10
Santa Comba
Coruña, A
Xoves, 15 de novembro
16:00
18
Santiago de C
Coruña, A
Xoves, 15 de novembro
16:00
17
Guitiriz
Lugo
Xoves, 15 de novembro
16:00
15
Vicedo, O
Lugo
Xoves, 15 de novembro
16:00
5
Leiro
Ourense
Xoves, 15 de novembro
16:00
6
Xunqueira Ambía
Ourense
Xoves, 15 de novembro
16:00
8
Cañiza, A
Pontevedra
Xoves, 15 de novembro
16:00
20
Pontevedra
Pontevedra
Xoves, 15 de novembro
16:00
27
     
     
     
     
LOCALIDADE
PROVINCIA
DIA
HORA

Nº PRAZAS

Ames
Coruña, A
Venres, 16 de novembro
10:00
12
Brión
Coruña, A
Venres, 16 de novembro
10:00
10
Fisterra
Coruña, A
Venres, 16 de novembro
10:00
8
Oroso
Coruña, A
Venres, 16 de novembro
10:00
15
Vimianzo
Coruña, A
Venres, 16 de novembro
10:00
15
Barreiros
Lugo
Venres, 16 de novembro
10:00
12
Carballedo
Lugo
Venres, 16 de novembro
10:00
7
Lugo
Lugo
Venres, 16 de novembro
10:00
12
Ribadeo
Lugo
Venres, 16 de novembro
10:00
15
Sarria
Lugo
Venres, 16 de novembro
10:00
15
Celanova
Ourense
Venres, 16 de novembro
10:00
11
Moaña
Pontevedra
Venres, 16 de novembro
10:00
9
Porriño, O
Pontevedra
Venres, 16 de novembro
10:00
9
Valga
Pontevedra
Venres, 16 de novembro
10:00
11
Vigo
Pontevedra
Venres, 16 de novembro
10:00
12
Data de actualización: 30/03/2019