Seis de cada dez microempresas galegas empregan software libre, un 10% máis que o ano anterior

No segmento empresarial de 10 ou máis traballadores o uso do software libre elévase ao 87% das empresas, o que sitúa a Galicia na quinta posición do ranking estatal por diante de Madrid, Cataluña e País Vasco

O sector servizos é o que máis emprega aplicacións de libres, independentemente do tamaño das empresas

Nove de cada dez empresas informáticas galegas emprega Sotfware Libre

Os programas de software libre máis ofertados polas empresas TIC galegas son os sistemas de “Sistemas de xestión de bases de datos” e “servidor web”, e os programas “xestión de contidos de portais e páxinas web”

Santiago de Compostela, 9 de maio de 2019

Seis de cada dez microempresas galegas emprega software libre, experimentando un aumento do 10,3% no último ano. No caso das empresas de 10 ou máis empregados, a porcentaxe supera o 87%, por riba da media española, o que sitúa a Galicia no quinto posto da comparativa por Comunidades Autónomas, por diante de Madrid, Cataluña ou País Vasco. No caso concreto do sector TIC galego o uso do software libre xa acada o 89,7%.

Son datos recollidos nos dous estudos sobre o uso de software libre nas empresas e nas empresas informáticas de Galicia no ano 2018, publicados hoxe polo Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA), adscrito á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Tipoloxía de software empregado

As aplicacións libres con maior implantación nas empresas galegas seguen a ser os navegadores de internet e as aplicacións ofimáticas libres. Non obstante, o maior incremento produciuse nas aplicacións relacionadas co software de seguridade, plataformas de aprendizaxe ou servidores de correo electrónico.

O uso do software de seguridade, plataformas de aprendizaxe, servidores de correo electrónico libres medrou tanto en microempresas (27,1%) como en empresas de 10 ou máis traballadores con actividade en Galicia (41,2%), ocupando o segundo posto na comparativa por Comunidades Autónomas.

Uso por sectores

O sector servizos confírmase como o que máis uso realiza do software libre, independentemente do tamaño das empresas. Nas microempresas o uso de aplicacións libres supera o 64% das entidades e nas empresas de 10 ou máis empregados sitúase por riba do 90%.

As empresas informáticas galegas como provedoras de solucións TIC
Máis da metade das empresas TIC galegas oferta produtos en software libre (50,8%). Os programas de software libre máis ofertados son os sistemas de “Sistemas de xestión de bases de datos” “servidor web” e os programas “xestión de contidos de portais e páxinas web”.

En termos evolutivos, cabe salientar os seguintes: o “Software para dispositivos móbiles”, que experimenta un aumento de 3,6 puntos e o “E-learning”, que aumenta case 4 puntos porcentuais.

Debilidades e fortalezas do software libre

Entre os motivos polos que as empresas TIC non empregan software libre, a máis destacada é a “incompatibilidade cos sistemas ou interlocutores actuais”, sendo a segunda causa a “complexidade ou risco de cambio”.

En relación ás fortalezas, os principais aspectos que valoran os clientes do software libre son o custo (70,7%), a independencia do provedor (57,3%) e a persoalización (44,8%).

Outro aspecto positivo que destaca este estudo é o aumento da formación TIC recibida polo persoal tanto técnico como usuario nas empresas TIC galegas no ano 2018. O maior crecemento produciuse na formación recibida en software libre do persoal técnico (59%), cun incremento de 13,6 puntos porcentuais. A formación en software libre do persoal usuario (42,3%), experimentou un aumento de 9,4 puntos porcentuais.

En relación á previsión que realizan as propias empresas TIC galegas sobre a evolución do software libre, cabe salientar que un significativo 45,4% opina que se incrementará a súa presenza nos próximos anos.

Plan de software libre da Xunta

A Xunta de Galicia, a través da Amtega, vén desenvolvendo, en colaboración cos principais axentes do software un Plan anual para o impulso e difusión do software libre na Administración, nas empresas e entre a cidadanía. Ás actuacións deste Plan súmanse as actividades do Centro Demostrador TIC para achegar ás empresas as diferentes solucións en software libre ao seu alcance e as realizadas a través da Rede de Aulas CeMIT para formar á cidadanía neste tipo de ferramentas.

Poden consultarse os datos deste informe na seguinte ligazón: www.osimga.org

Imaxes relacionadas
Data de actualización: 09/05/2019