A Xunta aumentará a capacidade da Rede Dixital de Emerxencias de Galicia e incrementará as súas funcionalidades

Actualizará a plataforma e permitirá o acceso de smartphones autorizados á rede TETRA con todas as garantías de seguridade

O operador público Retegal vén de licitar o contrato para o mantemento e mellora da Rede

RESGAL integra nun mesmo sistema a todos os colectivos de emerxencias e seguridade da Xunta, os consorcios de Bombeiros e a 116 concellos galegos

O radio de acción desta rede acada o 90% do territorio e o 96,5% da poboación

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2019

A Xunta de Galicia aumentará a capacidade da Rede Dixital de Emerxencias de Galicia (RESGAL) e incrementará as súas funcionalidades. Son os obxectivos principais, xunto co mantemento da Rede, que se recollen na licitación que vén de publicar o operador público Retegal, dependente da Amtega, e responsable da xestión de RESGAL.

O contrato, que ten unha duración estimada de 48 meses por un importe de 2,27 millóns de euros, garante o mantemento de RESGAL nas condicións de esixencia e continuidade que require unha rede deste tipo. Ademais, contempla actualización do sistema de xestión da plataforma, o que permitirá aumentar a súa capacidade e incorporar novas funcionalidades como a integración de smartphones.

Esta posibilidade permitirá aos profesionais usuarios da Rede poder conectarse a RESGAL, a través dunha aplicación instalada nos seus móbiles en caso de atoparse fóra dunha zona de cobertura da Rede ou non dispoñer do terminal adaptado que empregan para conectarse a ela. En todo caso, as comunicacións serían tamén encriptadas e coas mesmas garantías que se o fixesen desde o terminal adaptado.

Unha rede única con máis de 5.500 terminais

A día de hoxe empregan RESGAL profesionais do 061, SERGAS, AXEGA, 112, UPA, Axentes de Medio Ambiente, Axentes Forestais, Consorcios de Bombeiros, Policías Locais e Protección Civil de 116 Concellos de Galicia

Estes efectivos empregan dispositivos móbiles adaptados a condicións extremas e están dados de alta máis de 5.500 terminais.

Máis cobertura

Entre os anos 2016 e 2017 incrementouse a cobertura poboacional e territorial de Resgal, facendo especial fincapé nas zonas con máis risco de incendio. A instalación de 25 novas estacións radio base, 4 repetidores e unha nova estación transportable permitiron reducir nun 34% as zonas de sombra no conxunto da Comunidade e en máis dun 44% nas 565 parroquias identificadas como de alto risco de incendio.

O reforzo das infraestruturas de RESGAL ampliou o seu radio de acción acadando o 90% do territorio e o 96,5% da poboación. Con esta medida, ademais da mellora en zonas rurais, incrementouse a cobertura da Rede en núcleos de poboación de máis de 1.000 habitantes e nos Hospitais de Barbanza e Burela. Resgal conta con cobertura plena nas 7 grandes cidades e garante unha cobertura moi alta nas principais vías de comunicación, portos, aeroportos e zonas industriais de especial risco.

Tecnoloxía de última xeración

RESGAL emprega tecnoloxía TETRA, a máis punteira para este tipo de comunicacións, que garante a súa dispoñibilidade cando o resto de redes de telefonía móbil se colapsa. Este sistema caracterízase pola súa fiabilidade incluso en situacións extremas ou de saturación.
A diferenza dos sistemas convencionais posibilita a realización de chamadas en grupo, tanto dentro dunha mesma organización, como entre dispositivos de distintas organizacións que nun momento dado poidan estar traballando conxuntamente nunha mesma emerxencia.

Estes sistema posibilita a incorporación de diversos servizos como a xeolocalización en tempo real da posición de todos os dispositivos de emerxencia vía GPS. Ademais, permite a consulta de bases de datos, a gravación de conversas e o encriptado das comunicacións, garantindo a súa confidencialidade

RESGAL, froito dun convenio de colaboración entre a Consellerías de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a Consellería do Medio Rural, a Amtega e a entidade pública estatal Red.es, entrou en funcionamento en 2015 para posibilitar a interconexión segura entre todos os colectivos de emerxencias, mellorando a súa coordinación, empregando a tecnoloxía máis avanzada neste tipo de redes

Imaxes relacionadas
Data de actualización: 27/12/2019