O 97,68% do alumnado de cuarto de infantil obtivo praza no centro educativo escollido en primeira opción

Este ano rexistráronse 1032 solicitudes máis que para o curso 2019-2020

Santiago de Compostela, 21 de maio de 2020

O 97,68% do alumnado que solicitou praza en 4º de educación infantil – 3 anos- nos centros educativos sostidos con fondos públicos nas 4 provincias galegas para o vindeiro ano académico 2020/21 obtívoa no colexio escollido como primeira opción. Este ano recibíronse en toda Galicia un total de 17.102 solicitudes para ese curso, 1.032 máis ca no curso anterior; polo que resulta suficiente a oferta de prazas deste curso de infantil, 27.160 postos escolares

Dentro do mencionado colectivo de alumnado de 3 anos, tan só un 2,32 % non acadou unha praza no centro de primeira escolla. Para esta pequena porcentaxe, as prazas serán asignadas este ano, e con carácter excepcional, polos servizos territoriais de inspección educativa de cada unha das xefaturas territoriais da Consellería, atendendo aos seguintes centros da preferencia marcada na solicitude de admisión.

Os datos polas 4 provincias son os seguintes:

Provincia
 Solicitudes recibidas
Escolarizados en 1ª opción
A Coruña
7346
97,26 %
Lugo
1749
97,48%
Ourense
1589
97,80%
Pontevedra
6418
98,18 %
Galicia
17102
97,68 %

Os datos polas 7 principais cidades son os seguintes:

Provincia
 Solicitudes recibidas
Escolarizados en 1ª opción
A Coruña
1732
94,63 %
Ferrol
404
99,50 %
Santiago de Compostela
804
95,40 %
Lugo
613
95,27 %
Ourense
768
97,53 %
Pontevedra
666
99,25 %
Vigo
2120
97,03 %

Imaxes relacionadas
Data de actualización: 21/05/2020