A Xunta solicita ao Estado a inclusión da dispersión poboacional como criterio de reparto dos fondos do Plan de recuperación

A conselleira Ángeles Vázquez participou hoxe na Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, onde pediu que na distribución de investimentos entre os proxectos en materia de residuos e de saneamento de augas non se penalice ás comunidades que cumpren ou teñen mellores indicadores respecto dos obxectivos que fixa a UE

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2021

A Xunta de Galicia acaba de solicitar ao Estado que revise os criterios de reparto que pretende aplicar para distribuír os fondos europeos que se mobilizarán nos próximos tres anos a través do Plan nacional de recuperación, transformación e resiliencia, unha folla de ruta anunciada polo Goberno en outubro para reactivar a economía e que guiará a execución de 72.000 millóns de euros.

Así o trasladou esta mañá a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, durante a reunión telemática da Conferencia Sectorial convocada polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico co fin de abordar coas comunidades as bases que prevé aplicar para territorializar os primeiros investimentos procedentes da UE.

Un dos puntos principais da orde do día, precisamente, era informar aos representantes autonómicos sobre os criterios de reparto dos fondos que o Plan nacional de recuperación reserva para proxectos relacionados coa conservación e restauración de ecosistemas e a súa biodiversidade, coa xestión dos residuos, e co saneamento e a depuración en aglomeracións de menos de 5.000 habitantes equivalentes.

Tras escoitar os argumentos da ministra, Ángeles Vázquez considerou que as bases propostas polo Estado para territorializar as subvencións nestes tres eidos non benefician os intereses de Galicia, xa que poderían supoñer unha minoración no reparto dos fondos destinados a levar aos seus proxectos estratéxicos susceptibles de subvención.

Así, a conselleira lembrou que comunidades como Galicia cumpren e avanzan cara aos obxectivos fixados por Europa en materia de residuos ou saneamento de augas, polo que este compromiso non debería penalizarse senón polo contrario tería que terse en conta de cara á territorialización do financiamento.

Dada a importancia do fondo europeo Next Generation para o conxunto das comunidades e os seus previsibles efectos para a recuperación económica tras o impacto da Covid-19, a conselleira reclamou ao Goberno “máis transparencia, claridade e rigor” nos criterios que rexerán os próximos repartos de fondos e esixiu que rectifique e se prime a dispersión poboacional por ser un factor “limitante” para comunidades como Galicia á hora de garantir servizos como a xestión de residuos ou a depuración.

Neste sentido, Vázquez Mejuto considerou que a información facilitada polo Ministerio en todo o relativo aos fondos europeos de reconstrución e á selección dos proxectos subvencionables deberá ser máis precisa e clara. Así, incidiu en que as liñas de financiamento deben estar moito máis “definidas” para explicar con concreción que tipo de proxectos e actuacións primarán á hora do reparto.

Principais proxectos de Medio Ambiente

Cómpre lembrar que o fondo nacional de recuperación desenvolverase a través de dúas liñas: os mecanismos para a recuperación e resiliencia (MRR), pensados para proxectos de carácter estrutural que axuden á recuperación económica tras a pandemia; e os chamados fondos React, pensados para actuacións máis concretas e a curto prazo.

Polo que respecta a Galicia, a Consellería de Facenda seleccionou xa máis dun cento de proxectos das diferentes consellerías e que serían susceptibles de optar ao reparto destes fondos por parte do Goberno do Estado.

No caso da Consellería de Medio Ambiente, entre as actuacións que aspiran a beneficiarse nos próximos anos do Plan de recuperación cómpre subliñar o novo complexo de xestión integral de residuos para acadar o obxectivo de reciclado do 65% dos residuos urbanos antes de 2035, tal e como fixa a UE; e o proxecto do Parque Nacional das Illas Atlánticas para a restauración e recuperación de ecosistemas, transición enerxética e mellora de infraestruturas asociadas a uso público cun investimento total estimado de 135 millóns.
 

Imaxes relacionadas
Data de actualización: 11/01/2021