A Xunta recibe sete ofertas para o servizo de control de calidade da auga en captacións, emisións ao mar ou encoros na demarcación hidrográfica Galicia-Costa

O contrato, licitado por 1,6 millóns de euros, terá unha duración de dous anos

O servizo dá continuidade ao programa que se vén desenvolvendo, co seguimento de captacións de auga destinadas ao consumo mediante 141 puntos de mostraxe

Avaliaranse as emisións ao mar desde os ríos a través de 23 puntos de mostras e controlarase a calidade da auga en encoros pequenos mediante outros 7 puntos

As mostras analizaranse nun laboratorio e os resultados introduciranse no Sistema Nacional de Intercambio de Información sobre o estado das augas continentais

Santiago de Compostela, 14 de xaneiro de 2021

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, vén de recibir un total de 7 ofertas para acometer o servizo de control da calidade da auga en captacións, emisións ao mar ou encoros na Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.

O contrato, licitado por un importe de case 1,6 millóns de euros, permitirá darlle continuidade ao programa de vixilancia que se vén desenvolvendo neste ámbito. O servizo terá unha duración de dous anos.

Os traballos prevén a elaboración previa dun plan de explotación e de informes por cada punto de mostraxe coa información xeorreferenciada asociada.

O contrato abrangue a toma de mostras, a análise en laboratorio dos parámetros de cada programa, a valoración dos resultados e a incorporación dos datos no Sistema Nacional de Intercambio de Información sobre o estado e calidade das augas continentais.

Programas

O servizo consta de tres programas, sendo o primeiro o de control de captacións de auga destinada ao consumo humano. Determinaranse 141 puntos de mostraxe en zonas designadas para a captación de auga para consumo que proporcionen un promedio de máis de 100 m³ diarios.

O segundo programa diríxese ao control de emisións ao mar, analizando as descargas indirectas a través dos ríos, segundo o Convenio Internacional para a protección do medio mariño na área de influencia do Atlántico Nordeste. Neste caso, fixaranse 23 puntos de mostraxe.

O terceiro programa está enfocado á vixilancia de encoros de menor capacidade, nos que mediante 7 puntos de mostraxe se efectuará o seguimento da calidade da auga.

Ademais, de forma complementaria, este contrato inclúe unha liña de control de praguicidas coa fin de controlar a contaminación de orixe difuso. Para este programa establécense uns 20 puntos de mostraxe.

Data de actualización: 14/01/2021