O número de vistas gravadas nos xulgados de Galicia en marzo foi o máximo rexistrado nun mes dende que se implantou o sistema

Todas as salas das sedes xudiciais de Galicia dispoñen de equipamento eFidelius para a gravación das vistas

Nos xulgados galegos hai 66 salas de vistas completamente dixitais e outras 60 atópanse en fase de licitación

As salas dixitais facilitan o uso do Expediente Xudicial Electrónico e contan con sistema de videoconferencia e gravación

O número de equipamentos de videoconferencia a disposición das sedes xudiciais de Galicia, tanto fixos como móbiles, é de 185

Entre xaneiro e marzo de 2021, os xulgados galegos emitiron máis de 2,2 millóns de comunicacións telemáticas

Santiago de Compostela, 24 de abril de 2021

Nos xulgados de Galicia graváronse no mes de marzo deste ano un total de 10.175 vistas, o que supón un incremento dun 124.47% con respecto ao mesmo mes do ano anterior. Trátase do mes con maior número de vistas gravadas nos últimos tres anos, dende o comezo da implantación da aplicación eFidelius.

Tras acadar o obxectivo de que todas as salas das sedes xudiciais de Galicia dispoñan do sistema para a gravación das vistas, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) está a acometer un proceso de instalación de novos equipamentos que integra ademais o sistema de videoconferencia.

Un total de 66 das salas galegas (un 34% do total) son xa completamente dixitais, o que implica que dispoñen dun deseño e compoñentes destinados a facilitar o uso do Expediente Xudicial Electrónico durante a celebración das vistas. Estas salas integran o equipo de videoconferencia que permite tamén a gravación das vistas no sistema eFidelius. As salas dixitais aseguran unha correcta visualización de todos os elementos do Expediente, tanto en papel como en soportes dixitais.

Por provincias, A Coruña dispón de 26 salas de vistas dixitais; Pontevedra ten 21; Ourense, 12 e Lugo, 7.

Na actualidade atópase en marcha o proceso de licitación para a subministración, instalación e posta en marcha de 60 salas dixitais máis, por un importe de 1,67 millóns de euros. O prazo para a presentación de ofertas remata o 28 de abril.

As sedes xudiciais de Galicia dispoñen dun total de 185 equipos para a realización de videoconferencias, das que 100 son fixos e 85 móbiles. A localidade galega con máis equipos de videoconferencias é A Coruña, con 36; seguida de Vigo, con 21; Pontevedra, con 19; Ourense, con 16; e Santiago e Lugo, ambas con 13.

Por outra banda, todas a sedes xudiciais de Galicia dispoñen tamén de sinatura electrónica integrada co sistema de xestión procesual Minerva. Na actualidade, este sistema permite a presentación electrónica de procedementos monitorios civís e sociais para todos os partidos xudiciais de Galicia. Permite tamén a presentación electrónica de demandas de xuizo verbal nos órganos de Primeira Instancia da Coruña, Ourense e Lugo. Dende Minerva, os profesionais da xustiza poden descargarse os vídeos coas gravacións das vistas.

Durante o mes de marzo deste ano asináronse electrónicamente un total de 392.222 documentos, dos que o 96,42% foron tramitados dende Minerva. Os principais usuarios desta funcionalidade son os letrados da Administración de Xustiza, que asinaron un 82,89% do total. Entre xaneiro e marzo de 2021 asináronse de xeito electrónico algo máis de un millón de documentos.

Os xulgados de Galicia emitiron entre xaneiro e marzo de 2021 máis de 2,2 millóns de comunicacións telemáticas a través do sistema LexNet. A maior parte delas foron notificacións (1,68 millóns) e escritos de trámite (483.000).

Imaxes relacionadas
Data de actualización: 24/04/2021