A Xunta insta ao Concello de Vigo a remitir de forma urxente a documentación municipal necesaria para poder investir 1 millón de euros no saneamento de Teis

Augas de Galicia volve reclamarlle ao Concello que remita o certificado da aprobación do proxecto en Pleno, a posta á disposición dos terreos e a certificación da información pública, tal e como recolle o convenio de colaboración asinado a finais de outubro do pasado ano

Se o Concello non traslada a documentación municipal necesaria á maior brevidade, o convenio poderá perder a súa vixencia, que remata o 31 de decembro, e non se poderá executar a mellora do saneamento de Teis, moi necesaria e demandada

A Xunta comprometeuse a contratar e executar as obras, asumindo integramente o custo das actuacións desta primeira fase de mellora do saneamento de Teis, en apoio ao Concello no desenvolvemento das súas competencias municipais

 

Santiago de Compostela, 12 de outubro de 2021
Compartir
  • whatsapp

A Xunta insta ao Concello de Vigo a que remita, de forma urxente, a documentación municipal necesaria para poder investir 1 millón de euros na mellora do saneamento da parroquia de Teis.

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, remitiulle o pasado venres día 8 de outubro, un novo escrito ao Concello para reiterarlle a necesidade de que traslade, á maior brevidade, a documentación municipal necesaria para poder licitar as obras, cuxo custo será asumido integramente pola Xunta.

Esta é a cuarta vez que a Xunta lle require ao Concello que cumpra coas súas obrigas e traslade a documentación municipal necesaria, logo dos escritos enviados en data de 30 de outubro de 2020; o 18 de xaneiro de 2021 e o pasado 6 de setembro.

Concretamente, o Concello de Vigo debe achegar, tal e como se comprometeu no convenio de colaboración asinado o 29 de outubro de 2020, o certificado do Pleno do Concello de conformidade co proxecto de mellora do sistema de saneamento de Teis, así como o seu compromiso de recibir as obras e, como titular das mesmas, asumir a súa posta en servizo, explotación, mantemento e conservación.

Así mesmo, o Concello de Vigo debe trasladar a Augas de Galicia a certificación acreditativa da posta á disposición dos terreos necesarios para a execución da actuación, libres de cargas e gravames e co réxime urbanístico adecuado. Segundo a colaboración asinada, o Concello ten que remitir, ademais, a certificación acreditativa do resultado do proceso de información pública do proxecto e, no seu caso, informe onde se dea contestación ás alegacións presentadas.

Se o Concello de Vigo non traslada a documentación municipal necesaria á maior brevidade, córrese o risco de que o convenio asinado finalice a súa vixencia, fixada ata o 31 de decembro, e non se poderán levar a cabo as obras da primeira fase de mellora do saneamento de Teis, moi necesarias e demandadas.

A Xunta, en apoio ao Concello no desenvolvemento das súas competencias municipais, comprometeuse a contratar e executar as obras, asumindo integramente o custo das actuacións, que serán financiadas con Fondos Feder 2014/2020, polo que deberán estar rematadas antes de finais de 2023.

O obxectivo da actuación é solucionar as deficiencias actuais que presenta o sistema de saneamento de Teis, acabando coas infiltracións que provocan unha sobrecarga na rede, para mellorar a calidade das masas de auga costeiras na contorna da depuradora.

As obras previstas no marco do convenio céntranse en dúas actuacións prioritarias para a mellora do sistema de saneamento desta parroquia, como son a ampliación e mellora da rede separativa na zona da Baixada a Ríos e na renovación do colector do río Paxaril.

Na zona da Baixada a Ríos a Xunta ten previsto construír unha nova rede de pluviais con saída ao mar no dique que hai na praia de Ríos, con suficiente capacidade para a súa prolongación futura. Tamén se mellorará a rede de fecais.

No colector do río Paxaril prevese actuar en dous tramos: na súa parte máis augas arriba, no entorno do parque de bombeiros, e na súa zona intermedia, entre o IES de Teis e o cruce co ferrocarril.

 

Data de actualización: 12/10/2021