A Xunta abre o trámite de competencia de proxectos ante a solicitude de Canerde dunha concesión para un aproveitamento hidroeléctrico no río Eume, nas Pontes

A empresa solicita a concesión dun caudal de auga de 170 m3/s procedente do río para o aproveitamento hidroeléctrico para unha central hidroeléctrica reversible

Coa publicación hoxe deste anuncio no Diario Oficial de Galicia comeza o trámite de competencia para que no prazo dun mes o solicitante presente o proxecto e demais documentación requirida

A empresa tamén deberá achegar o estudo ambiental do proxecto conforme a Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental

Con este procedemento de competencia, garántese a transparencia e o estrito cumprimento da normativa na tramitación da solicitude de concesión de augas

Compartir
  • whatsapp

Santiago de Compostela, 4 de decembro de 2023

A Xunta abre o trámite de competencia de proxectos ante a solicitude recibida pola empresa Canerde S.L para unha concesión de augas superficiais para a instalación dun aproveitamento hidroeléctrico no río Eume, no concello das Pontes.

A empresa solicita a concesión dun caudal de auga de 170 m3/s procedente do río para o aproveitamento hidroeléctrico para unha central hidroeléctrica reversible.

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, publica hoxe no DOG o anuncio polo que se lle dá inicio á dita tramitación: No seguinte enlace poderase ampliar a información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20231204/AnuncioO143-231023-0002_gl.html

Coa publicación deste anuncio no DOG comeza o trámite de competencia para que no prazo dun mes o solicitante presente a instancia, así como o proxecto e demais documentación requirida.

A empresa solicitante tamén deberá achegar o estudo ambiental que recolla e avalíe as afeccións do proxecto conforme a Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

Tamén se admitirán, durante este prazo, outras peticións que teñan o mesmo obxecto ou sexan incompatibles con ela, e poderanse presentar, xunto con estas, proxectos en competencia.

Con este procedemento de trámite de competencia de proxectos, Augas de Galicia garante a transparencia e o estrito cumprimento da normativa en materia de augas, co rexeitamento directo de calquera proxecto que vulnere o Plan Hidrolóxico de Galicia-Costa e a garantía de participación dos axentes interesados.

Data de actualización: 04/12/2023