Relación e localización das oficinas

O seguinte buscador facilita a localización, por palabras, provincias ou concellos, das oficinas de atención á cidadanía e de rexistro da Xunta de Galicia, que se listan máis abaixo.

Oficina Agraria Comarcal da Cañiza

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
A Cañiza
Enderezo:

Rúa Progreso, 51 - 2º

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro de Deporte da Coruña

Departamento:
Presidencia da Xunta de Galicia
Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Avenida de Glasgow, 11 - Complexo Deportivo de Elviña

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro do Edificio Administrativo da Coruña

Departamento:
Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Avenida Vicente Ferrer 2, A Coruña

Tipo:
Auxiliar
Horario:

Horario de atención ao público: das 9.00 ás 19.00 horas de luns a venres, e das 9.00 ás 14.00 horas os sábados e os días 24 e 31 de decembro cando sexan laborais. Horario de verán: desde o 16 de xuño ata o 15 de setembro (ambos inclusive), de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres e os sábados de xuño e setembro. Os sábados de xullo e agosto estas oficinas permanecerán pechadas. Os escritos ou documentos que se presenten que superen as 25 páxinas ou teñan algunha dificultade para dixitalizar só se admitirán antes de que falten 20 minutos para o peche da oficina. Ese horario será tamén de aplicación para a notificación por comparecencia. Para a realización de copias auténticas será necesario solicitar cita previa (https://www.xunta.gal/cita-previa).Importante: esta oficina estará pechada ao público o sábado 11 de abril.

Rexistro da Delegación da Axencia Tributaria de Galicia na Coruña

Departamento:
Consellería de Facenda
Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Praza de Pontevedra, 22

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro do Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia

Departamento:
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Rúa Torres Quevedo, 3-5 - A Grela

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Territorial do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) da Coruña

Departamento:
Consellería de Economía e Industria
Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Edificio Administrativo da Xunta de Galicia, 2ª planta
Praza Luís Seoane, s/n

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Xefatura Territorial de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde da Coruña

Departamento:
Consellería de Sanidade
Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Durán Loriga, 3

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Xefatura Territorial de Traballo e Benestar da Coruña (familia, menor, xuventude e prestacións)

Departamento:
Consellería de Traballo e Benestar
Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Avenida Salvador de Madariaga, 9 - 1º 

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro de Benestar da Coruña (maior e programas)

Departamento:
Consellería de Traballo e Benestar
Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Rúa Concepción Arenal, 7-9

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro do Centro de Seguridade e Saúde Laboral (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, ISSGA) da Coruña

Departamento:
Consellería de Traballo e Benestar
Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Doutor Camilo Veiras, 8

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro de Portos de Galicia - Zona Centro

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Avenida Alférez Provisional, 5, 1º

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Área do Mar da Coruña

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Ramón y Cajal, 1 - 5º - Casa do Mar

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Axencia Galega de Emerxencias (Axega)

Departamento:
Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Municipio:
A Estrada
Enderezo:

Avenida da Cultura, s/n

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP)

Departamento:
Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Municipio:
A Estrada
Enderezo:

Avenida da Cultura, s/n

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal da Estrada

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
A Estrada
Enderezo:

Centro Comarcal Rural - Estrada PO-841 - Toedo

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal da Fonsagrada

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
A Fonsagrada
Enderezo:

Avenida de Galicia, 36

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal da Gudiña

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
A Gudiña
Enderezo:

Avenida Beato Sebastián Aparicio, 76 - Casa do Concello

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal da Pobra de Trives

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
A Pobra de Trives
Enderezo:

San Roque, 4

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal da Rúa

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
A Rúa
Enderezo:

Rúa Velázquez, 2

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Abegondo
Enderezo:

Estrada Betanzos-Santiago, km 7 - Apartado de Correos 10

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres