Relación e localización das oficinas

O seguinte buscador facilita a localización, por palabras, provincias ou concellos, das oficinas de atención á cidadanía e de rexistro da Xunta de Galicia, que se listan máis abaixo.

Oficina Agraria Comarcal da Cañiza

Municipio:
A Cañiza
Enderezo:

Rúa Progreso, 51 - 2º

Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro de Deporte da Coruña

Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Avenida de Glasgow, 11 - Complexo Deportivo de Elviña

Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro do Edificio Administrativo da Coruña

Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Avenida Vicente Ferrer 2, A Coruña

Horario:

Horario de atención ao público: de 9.00 a 19.00 horas de luns a venres, e de 9.00 a 14.00 horas os sábados e os días 24 e 31 de decembro cando sexan laborais. Horario de verán: desde o 16 de xuño ata o 15 de setembro, ambos incluídos, de 9.00 a 14.00 horas de luns a venres. Pode solicitar a cita previa en https://www.xunta.gal/cita-previa ou telefonicamente chamando ao 012 ou 981 900 643.

Rexistro da Delegación da Axencia Tributaria de Galicia na Coruña

Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Praza de Pontevedra, 22

Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro do Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia

Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Rúa Torres Quevedo, 3-5 - A Grela

Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Territorial do Instituto Galego de Promoción Económica da Coruña

Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Edificio Administrativo da Xunta de Galicia, 2ª planta
Praza Luís Seoane, s/n

Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Xefatura Territorial de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde da Coruña

Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Durán Loriga, 3

Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Xefatura Territorial de Política Social da Coruña (familia, menor, xuventude e prestacións)

Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Rúa Gregorio Hernández 2-4

Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro de Política Social da Coruña (maior e programas)

Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Rúa Concepción Arenal, 7-9

Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro do Centro de Seguridade e Saúde Laboral (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral) da Coruña

Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Doutor Camilo Veiras, 8

Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro de Portos de Galicia - Zona Centro

Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Avenida Alférez Provisional, 5, 1º

Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Área do Mar da Coruña

Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Ramón y Cajal, 1 - 5º - Casa do Mar

Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Axencia Galega de Emerxencias

Municipio:
A Estrada
Enderezo:

Avenida da Cultura, s/n

Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Academia Galega de Seguridade Pública

Municipio:
A Estrada
Enderezo:

Avenida da Cultura, s/n

Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal da Estrada

Municipio:
A Estrada
Enderezo:

Centro Comarcal Rural - Estrada PO-841 - Toedo

Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal da Fonsagrada

Municipio:
A Fonsagrada
Enderezo:

Avenida de Galicia, 36

Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal da Gudiña

Municipio:
A Gudiña
Enderezo:

Avenida Beato Sebastián Aparicio, 76 - Casa do Concello

Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal da Pobra de Trives

Municipio:
A Pobra de Trives
Enderezo:

San Roque, 4

Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal da Rúa

Municipio:
A Rúa
Enderezo:

Rúa Velázquez, 2

Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo

Municipio:
Abegondo
Enderezo:

Estrada Betanzos-Santiago, km 7 - Apartado de Correos 10

Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres