Relación e localización das oficinas

O seguinte buscador facilita a localización, por palabras, provincias ou concellos, das oficinas de atención á cidadanía e de rexistro da Xunta de Galicia, que se listan máis abaixo. Ademais, a través destas ligazóns tamén se pode consultar a relación de entidades locais galegas que recollen documentación para:

Rexistro do Edificio Administrativo de Ferrol

Departamento:
Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Municipio:
Ferrol
Enderezo:

Praza Camilo José Cela, s/n

Tipo:
Auxiliar
Horario:

Horario de atención ao público: das 9.00 ás 19.00 horas de luns a venres, e das 9.00 ás 14.00 horas os sábados e os días 24 e 31 de decembro cando sexan laborais. Horario de verán: desde o 16 de xuño ata o 15 de setembro (ambos inclusive), de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres e os sábados de xuño e setembro. Os sábados de xullo e agosto estas oficinas permanecerán pechadas. Os escritos ou documentos que se presenten que superen as 25 páxinas ou teñan algunha dificultade para dixitalizar só se admitirán antes de que falten 20 minutos para o peche da oficina. Ese horario será tamén de aplicación para a notificación por comparecencia. Para a realización de copias auténticas será necesario solicitar cita previa (https://www.xunta.gal/cita-previa).Importante: esta oficina estará pechada ao público o sábado 11 de abril.

Oficina Territorial do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) de Ferrol

Departamento:
Consellería de Economía e Industria
Municipio:
Ferrol
Enderezo:

Praza Camilo José Cela, 4º

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro Auxiliar do Servizo de Consumo en Ferrol

Departamento:
Consellería de Economía e Industria
Municipio:
Ferrol
Enderezo:

Praza Camilo José Cela, s/n

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Oficina de Inspección Educativa de Ferrol

Departamento:
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Municipio:
Ferrol
Enderezo:

Praza Camilo José Cela, s/n

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Oficina de Información Xuvenil de Ferrol

Departamento:
Consellería de Traballo e Benestar
Municipio:
Ferrol
Enderezo:

Praza Camilo José Cela, s/n

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro do Equipo de Valoración e Orientación (EVO) de Ferrol

Departamento:
Consellería de Traballo e Benestar
Municipio:
Ferrol
Enderezo:

Praza Camilo José Cela, s/n

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Servizo da Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (SMAC) de Ferrol

Departamento:
Consellería de Traballo e Benestar
Municipio:
Ferrol
Enderezo:

Rúa Real, 1 - entreplanta

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Oficina Agraria de Ferrol

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Ferrol
Enderezo:

Praza Camilo José Cela, s/n

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Xefatura Comarcal de Ferrol

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Ferrol
Enderezo:

Praza Camilo José Cela, s/n

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal de Forcarei

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Forcarei
Enderezo:

Edificio do Concello

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal de Foz

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Foz
Enderezo:

Paseo de Colón - Edificio Damián, 1

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal de Friol

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Friol
Enderezo:

Avenida da Coruña, 21 - baixo

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal de Guitiriz

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Guitiriz
Enderezo:

Rúa Terra Chá, 9

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Oficina Comarcal de Lalín

Departamento:
Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Municipio:
Lalín
Enderezo:

Rúa Areal, 30 - baixo

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal de Lalín

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Lalín
Enderezo:

Rúa Areal, 27 - 1º

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro do Edificio Administrativo de Lugo

Departamento:
Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Municipio:
Lugo
Enderezo:

Ronda da Muralla, 70

Tipo:
Auxiliar
Horario:

Horario de atención ao público: das 9.00 ás 19.00 horas de luns a venres, e das 9.00 ás 14.00 horas os sábados e os días 24 e 31 de decembro cando sexan laborais. Horario de verán: desde o 16 de xuño ata o 15 de setembro (ambos inclusive), de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres e os sábados de xuño e setembro. Os sábados de xullo e agosto estas oficinas permanecerán pechadas. Os escritos ou documentos que se presenten que superen as 25 páxinas ou teñan algunha dificultade para dixitalizar só se admitirán antes de que falten 20 minutos para o peche da oficina. Ese horario será tamén de aplicación para a notificación por comparecencia. Para a realización de copias auténticas será necesario solicitar cita previa (https://www.xunta.gal/cita-previa).Importante: esta oficina estará pechada ao público o sábado 11 de abril.

Rexistro do Servizo Provincial Axencia da Legalidade Urbanística (APLU) Lugo

Departamento:
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Municipio:
Lugo
Enderezo:

Avenida Ramón Ferreiro, 28 - 1º

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Area Provincial do IGVS de Lugo

Departamento:
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Municipio:
Lugo
Enderezo:

Avenida Ramón Ferreiro, 28

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Territorial do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) de Lugo

Departamento:
Consellería de Economía e Industria
Municipio:
Lugo
Enderezo:

Ronda da Muralla, 70 - 1º

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Xefatura Territorial de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde de Lugo

Departamento:
Consellería de Sanidade
Municipio:
Lugo
Enderezo:

Rúa Montevideo, núm. 9

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres