Relación e localización das oficinas

O seguinte buscador facilita a localización, por palabras, provincias ou concellos, das oficinas de atención á cidadanía e de rexistro da Xunta de Galicia, que se listan máis abaixo.

Rexistro Auxiliar do Servizo de Consumo en Ferrol

Departamento:
Consellería de Economía e Industria
Municipio:
Ferrol
Enderezo:

Praza Camilo José Cela, s/n

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Oficina de Inspección Educativa de Ferrol

Departamento:
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Municipio:
Ferrol
Enderezo:

Praza Camilo José Cela, s/n

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Oficina de Información Xuvenil de Ferrol

Departamento:
Consellería de Traballo e Benestar
Municipio:
Ferrol
Enderezo:

Praza Camilo José Cela, s/n

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro do Equipo de Valoración e Orientación (EVO) de Ferrol

Departamento:
Consellería de Traballo e Benestar
Municipio:
Ferrol
Enderezo:

Praza Camilo José Cela, s/n

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Servizo da Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (SMAC) de Ferrol

Departamento:
Consellería de Traballo e Benestar
Municipio:
Ferrol
Enderezo:

Rúa Real, 1 - entreplanta

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Oficina Agraria de Ferrol

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Ferrol
Enderezo:

Praza Camilo José Cela, s/n

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal de Forcarei

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Forcarei
Enderezo:

Edificio do Concello

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal de Foz

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Foz
Enderezo:

Paseo de Colón - Edificio Damián, 1

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal de Friol

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Friol
Enderezo:

Avenida da Coruña, 21 - baixo

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal de Guitiriz

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Guitiriz
Enderezo:

Rúa Terra Chá, 9

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Oficina Comarcal de Lalín

Departamento:
Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Municipio:
Lalín
Enderezo:

Rúa Areal, 30 - baixo

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal de Lalín

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Lalín
Enderezo:

Rúa Areal, 27 - 1º

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro do Edificio Administrativo de Lugo

Departamento:
Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Municipio:
Lugo
Enderezo:

Ronda da Muralla, 70

Tipo:
Auxiliar
Horario:

Horario de atención ao público: de 9.00 a 19.00 horas de luns a venres, e de 9.00 a 14.00 horas os sábados e os días 24 e 31 de decembro cando sexan laborais. Horario de verán: desde o 16 de xuño ata o 15 de setembro, ambos incluídos, de 9.00 a 14.00 horas de luns a venres. É obrigatorio acudir con cita previa: para ser atendido/a nesta oficina. Pode solicitar a cita previa en https://www.xunta.gal/cita-previa ou telefonicamente chamando ao 012 ou 981 900 643.

Rexistro do Servizo Provincial Axencia da Legalidade Urbanística (APLU) Lugo

Departamento:
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Municipio:
Lugo
Enderezo:

Avenida Ramón Ferreiro, 28 - 1º

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Area Provincial do IGVS de Lugo

Departamento:
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Municipio:
Lugo
Enderezo:

Avenida Ramón Ferreiro, 28

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Territorial do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) de Lugo

Departamento:
Consellería de Economía e Industria
Municipio:
Lugo
Enderezo:

Ronda da Muralla, 70 - 1º

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Xefatura Territorial de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde de Lugo

Departamento:
Consellería de Sanidade
Municipio:
Lugo
Enderezo:

Rúa Montevideo, núm. 9

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro do Centro de Seguridade e Saúde Laboral (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, ISSGA) de Lugo

Departamento:
Consellería de Traballo e Benestar
Municipio:
Lugo
Enderezo:

Ronda de Fingoi, 170

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (SMAC) de Lugo

Departamento:
Consellería de Traballo e Benestar
Municipio:
Lugo
Enderezo:

Ronda Fingoi, s/n

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro de Portos de Galicia - Zona Norte

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Lugo
Enderezo:

Nicomedes Pastor Díaz, 13 - 1º

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres