Relación e localización das oficinas

O seguinte buscador facilita a localización, por palabras, provincias ou concellos, das oficinas de atención á cidadanía e de rexistro da Xunta de Galicia, que se listan máis abaixo.

Rexistro do Edificio Administrativo de Ourense

Departamento:
Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Avenida da Habana, 79

Tipo:
Auxiliar
Horario:

Horario de atención ao público: de 9.00 a 19.00 horas de luns a venres, e de 9.00 a 14.00 horas os sábados e os días 24 e 31 de decembro cando sexan laborais. Horario de verán: desde o 16 de xuño ata o 15 de setembro, ambos incluídos, de 9.00 a 14.00 horas de luns a venres. É obrigatorio acudir con cita previa: para ser atendido/a nesta oficina. Pode solicitar a cita previa en https://www.xunta.gal/cita-previa ou telefonicamente chamando ao 012 ou 981 900 643.

Rexistro da Delegación da Axencia Tributaria de Galicia en Ourense

Departamento:
Consellería de Facenda
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Rúa Progreso, 38

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Xefatura Territorial de Infraestruturas e Mobilidade en Ourense

Departamento:
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Rúa Sáenz Díez, 1

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro do Servizo de Urbanismo de Ourense

Departamento:
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Praza Eduardo Barreiros, 12 

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Oficina de Augas de Galicia (Ourense)

Departamento:
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Rúa Sáenz Díez, 1

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro do Servizo Provincial Axencia da Legalidade Urbanística (APLU) Ourense

Departamento:
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Praza Eduardo Barreiros,12

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Xefatura Territorial de Economía e Industria de Ourense

Departamento:
Consellería de Economía e Industria
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Rúa Curros Enríquez, 1 planta 4ª

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro Auxiliar do Servizo de Consumo en Ourense

Departamento:
Consellería de Economía e Industria
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Avenida Zamora, 13

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Territorial do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) de Ourense

Departamento:
Consellería de Economía e Industria
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Avenida de La Habana, 79 - 5º

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Xefatura Territorial de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de Ourense

Departamento:
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Rúa Concello, 11

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Xefatura Territorial de Sanidade de Ourense

Departamento:
Consellería de Sanidade
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Avenida Zamora, 13 

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro do Servizo de Xuventude e Voluntariado

Departamento:
Consellería de Traballo e Benestar
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Celso Emilio Ferreiro, 27

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (SMAC) de Ourense

Departamento:
Consellería de Traballo e Benestar
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Praza Concepción Arenal, 1

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Xefatura Territorial de Traballo e Benestar de Ourense

Departamento:
Consellería de Traballo e Benestar
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Rúa Sáenz Díez, 33 

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro do Centro de Seguridade e Saúde Laboral (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, ISSGA) de Ourense

Departamento:
Consellería de Traballo e Benestar
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Rúa Villaamil y Castro, s/n

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Xefatura Territorial do Medio Rural de Ourense

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Florentino López Cuevillas, 4-6

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Xefatura Territorial do Medio Rural e do Mar (área de forestal) de Ourense

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Rúa Villaamil e Castro, s/n

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal de Padrón

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Padrón
Enderezo:

Rúa Dolores, s/n

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal de Ponte Caldelas

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Ponte Caldelas
Enderezo:

Avenida de Galicia, 19

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal de Ponteareas

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Ponteareas
Enderezo:

Rúa Santa Ana, 23 - baixo

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres