Relación e localización das oficinas

O seguinte buscador facilita a localización, por palabras, provincias ou concellos, das oficinas de atención á cidadanía e de rexistro da Xunta de Galicia, que se listan máis abaixo.

Oficina Agraria Comarcal de Pontedeume

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Pontedeume
Enderezo:

San Miguel, s/n

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro do Edificio Administrativo de Pontevedra

Departamento:
Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Municipio:
Pontevedra
Enderezo:

Fernández Ladreda, 43 - Campolongo

Tipo:
Auxiliar
Horario:

Horario de atención ao público: de 9.00 a 19.00 horas de luns a venres, e de 9.00 a 14.00 horas os sábados e os días 24 e 31 de decembro cando sexan laborais. Horario de verán: desde o 16 de xuño ata o 15 de setembro, ambos incluídos, de 9.00 a 14.00 horas de luns a venres. É obrigatorio acudir con cita previa: para ser atendido/a nesta oficina. Pode solicitar a cita previa en https://www.xunta.gal/cita-previa ou telefonicamente chamando ao 012 ou 981 900 643.

Rexistro do Servizo Provincial Axencia da Legalidade Urbanística (APLU) Pontevedra

Departamento:
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Municipio:
Pontevedra
Enderezo:

Rúa Víctor Said Armesto, 1 - 1º

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Área Provincial do IGVS de Pontevedra

Departamento:
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Municipio:
Pontevedra
Enderezo:

Alcalde Hevia, 7

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Territorial do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) de Pontevedra

Departamento:
Consellería de Economía e Industria
Municipio:
Pontevedra
Enderezo:

Edificio Administrativo da Xunta de Galicia, 5ª planta
Rúa Fernández Ladreda, 43

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro de Portos de Galicia - Zona Sur

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Pontevedra
Enderezo:

Benito Corbal, 37 - 3º

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro dos Servizos Veterinarios da Comarca de Pontevedra-O Morrazo

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Pontevedra
Enderezo:

Centro de Apoio de Cabanas - Salcedo

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal de Quiroga

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Quiroga
Enderezo:

Rúa Río Sil, s/n

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro do Centro de Seguridade e Saúde Laboral (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, ISSGA) de Redondela

Departamento:
Consellería de Traballo e Benestar
Municipio:
Redondela
Enderezo:

Camiño Coto do Coello, 2

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal de Redondela

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Redondela
Enderezo:

Paseo da Xunqueira, 15 - 1º B

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal de Ribadavia

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Ribadavia
Enderezo:

Avenida Redondela, 3 - 1º

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal de Ribadeo

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Ribadeo
Enderezo:

O Pinar, 15 - 27797 Vilaframil

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Xefatura Comarcal de Ribeira

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Ribeira
Enderezo:

Praza dos Mariñeiros, s/n

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal de Ribeira

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Ribeira
Enderezo:

Rúa Otero Pedraio, 3 - 2ºA

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro do Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia

Departamento:
Consellería de Economía e Industria
Municipio:
San Cibrao das Viñas
Enderezo:

Avenida de Galicia, nº 5, Parque Tecnolóxico de Galicia, 32901 

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal de Santa Comba

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Santa Comba
Enderezo:

Rúa Armán Lois, 13

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)

Departamento:
Presidencia da Xunta de Galicia
Municipio:
Santiago de Compostela
Enderezo:

Centro de Innovación Cultural e Modernización Tecnolóxica de Galicia
Cidade da Cultura, Monte Gaiás, s/n

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Axencia Turismo de Galicia

Departamento:
Presidencia da Xunta de Galicia
Municipio:
Santiago de Compostela
Enderezo:

Estrada Santiago-Noia, km 3 (A Barcia)

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Secretaría Xeral de Emigración

Departamento:
Presidencia da Xunta de Galicia
Municipio:
Santiago de Compostela
Enderezo:

Praza de Mazarelos

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Secretaría Xeral para o Deporte

Departamento:
Presidencia da Xunta de Galicia
Municipio:
Santiago de Compostela
Enderezo:

Rúa Madrid, 4

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres