Relación e localización das oficinas

O seguinte buscador facilita a localización, por palabras, provincias ou concellos, das oficinas de rexistro propias da Xunta de Galicia, que se listan máis abaixo. Ademais, a través destas ligazóns tamén se pode consultar a relación de entidades locais galegas que recollen documentación para:

Oficina Agraria Comarcal da Cañiza

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
A Cañiza
Enderezo:

Rúa Progreso, 51 - 2º

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro de Deporte da Coruña

Departamento:
Presidencia da Xunta de Galicia
Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Avenida de Glasgow, 11 - Complexo Deportivo de Elviña

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro do Edificio Administrativo da Coruña

Departamento:
Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Praza Luís Seoane, s/n - Monelos

Tipo:
Auxiliar
Horario:
Horario de atención ao público: das 9.00 ás 19.00 horas de luns a venres, e das 9.00 ás 14.00 horas os sábados e os días 24 e 31 de decembro cando sexan laborais. Horario de verán: desde o 16 de xuño ata o 15 de setembro (ambos inclusive), de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres e os sábados de xuño e setembro. Os sábados de xullo e agosto estas oficinas permanecerán pechadas. Para compulsas: poderase presentar un máximo de 15 follas cando falten 30 minutos ou menos para o peche da oficina.

Rexistro da Delegación da Axencia Tributaria de Galicia na Coruña

Departamento:
Consellería de Facenda
Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Praza de Pontevedra, 22

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro de Mobilidade da Coruña

Departamento:
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Alcalde Pérez Ardá, 4

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro do Servizo Provincial Axencia da Legalidade Urbanística (APLU) A Coruña

Departamento:
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Avenida Alférez Provisional, 5 - 3º

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro do Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia

Departamento:
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Rúa Torres Quevedo, 3-5 - A Grela

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Territorial do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) da Coruña

Departamento:
Consellería de Economía e Industria
Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Edificio Administrativo da Xunta de Galicia, 2ª planta
Praza Luís Seoane, s/n

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Xefatura Territorial de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde da Coruña

Departamento:
Consellería de Sanidade
Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Durán Loriga, 3

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Xefatura Territorial de Traballo e Benestar da Coruña (familia, menor, xuventude e prestacións)

Departamento:
Consellería de Traballo e Benestar
Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Avenida Salvador de Madariaga, 9 - 1º 

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro de Benestar da Coruña (maior e programas)

Departamento:
Consellería de Traballo e Benestar
Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Rúa Concepción Arenal, 7-9

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro do Centro de Seguridade e Saúde Laboral (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, ISSGA) da Coruña

Departamento:
Consellería de Traballo e Benestar
Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Doutor Camilo Veiras, 8

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro de Portos de Galicia - Zona Centro

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Avenida Alférez Provisional, 5, 1º

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro de Área do Mar da Coruña

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
A Coruña
Enderezo:

Ramón y Cajal, 1, 5º, Casa do Mar

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Axencia Galega de Emerxencias (Axega)

Departamento:
Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Municipio:
A Estrada
Enderezo:

Avenida da Cultura, s/n

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP)

Departamento:
Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Municipio:
A Estrada
Enderezo:

Avenida da Cultura, s/n

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal da Estrada

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
A Estrada
Enderezo:

Centro Comarcal Rural - Estrada PO-841 - Toedo

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal da Fonsagrada

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
A Fonsagrada
Enderezo:

Avenida de Galicia, 36

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal da Gudiña

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
A Gudiña
Enderezo:

Avenida Beato Sebastián Aparicio, 76 - Casa do Concello

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal da Pobra de Trives

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
A Pobra de Trives
Enderezo:

San Roque, 4

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres