Relación e localización das oficinas

O seguinte buscador facilita a localización, por palabras, provincias ou concellos, das oficinas de rexistro propias da Xunta de Galicia, que se listan máis abaixo. Ademais, a través destas ligazóns tamén se pode consultar a relación de entidades locais galegas que recollen documentación para:

Rexistro da Oficina Comarcal de Ordes

Departamento:
Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Municipio:
Ordes
Enderezo:

Rúa Xeneral Mola, s/n, esquina Camiño de Piñeiro

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal de Ordes

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Ordes
Enderezo:

Rúa Nova, 41 - baixo

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal de Ortigueira

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Ortigueira
Enderezo:

Avenida Xeneral Franco, 52, baixo

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Área Provincial de Turismo de Ourense

Departamento:
Presidencia da Xunta de Galicia
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Curros Enríquez, 1-3

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9:00 a 14:00 horas, de luns a venres

Rexistro do Edificio Administrativo de Ourense

Departamento:
Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Avenida da Habana, 79

Tipo:
Auxiliar
Horario:
Horario de atención ao público: das 9.00 ás 19.00 horas de luns a venres, e das 9.00 ás 14.00 horas os sábados e os días 24 e 31 de decembro cando sexan laborais. Horario de verán: desde o 16 de xuño ata o 15 de setembro (ambos inclusive), de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres e os sábados de xuño e setembro. Os sábados de xullo e agosto estas oficinas permanecerán pechadas. Para compulsas: poderase presentar un máximo de 15 follas cando falten 30 minutos ou menos para o peche da oficina.

Rexistro da Delegación da Axencia Tributaria de Galicia en Ourense

Departamento:
Consellería de Facenda
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Rúa Xoán XXIII, 33

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Xefatura Territorial de Infraestruturas e Vivenda en Ourense

Departamento:
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Sáenz Díez, 1

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro de Mobilidade de Ourense

Departamento:
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Rúa Valente Docasar, 2, baixo

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro do Servizo de Urbanismo de Ourense

Departamento:
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Praza Eduardo Barreiros, 12 - baixo

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro do Servizo de Calidade e Avaliación Ambiental de Ourense

Departamento:
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Rúa do Paseo, 18 - 4º

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Oficina de Augas de Galicia (Ourense)

Departamento:
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Rúa Sáenz Díez, 1

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro do Servizo Provincial Axencia da Legalidade Urbanística (APLU) Ourense

Departamento:
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Praza Eduardo Barreiros,12 - baixo

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Área Provincial do IGVS de Ourense

Departamento:
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Sáenz Díez, 1

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Xefatura Territorial de Economía e Industria de Ourense

Departamento:
Consellería de Economía e Industria
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Rúa Curros Enríquez, 1 - 4º

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro Auxiliar do Servizo de Consumo en Ourense

Departamento:
Consellería de Economía e Industria
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Avenida Zamora, 13

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Territorial do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) de Ourense

Departamento:
Consellería de Economía e Industria
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Avenida de La Habana, 79 - 5º

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Xefatura Territorial de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de Ourense

Departamento:
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Rúa Concello, 11

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Xefatura Territorial de Sanidade de Ourense

Departamento:
Consellería de Sanidade
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Avenida Zamora, 13 - 5º

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro do Servizo de Xuventude e Voluntariado

Departamento:
Consellería de Traballo e Benestar
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Avenida da Habana, 81 - baixo 3

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (SMAC) de Ourense

Departamento:
Consellería de Traballo e Benestar
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Rúa Concello, 4

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres