Relación e localización das oficinas

O seguinte buscador facilita a localización, por palabras, provincias ou concellos, das oficinas de rexistro propias da Xunta de Galicia, que se listan máis abaixo. Ademais, a través destas ligazóns tamén se pode consultar a relación de entidades locais galegas que recollen documentación para:

Rexistro da Xefatura Territorial de Traballo e Benestar de Ourense

Departamento:
Consellería de Traballo e Benestar
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Rúa Sáenz Díez, 33 - baixo

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro do Centro de Seguridade e Saúde Laboral (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, ISSGA) de Ourense

Departamento:
Consellería de Traballo e Benestar
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Rúa Villaamil y Castro, s/n

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Xefatura Territorial do Medio Rural de Ourense

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Florentino López Cuevillas, 4

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Xefatura Territorial do Medio Rural e do Mar (área de forestal) de Ourense

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Rúa Villaamil e Castro, s/n - CP. 32872

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro do Fondo Galego de Garantía Agraria de Ourense

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Ourense
Enderezo:

Curros Enríquez, 1, 6º

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal de Padrón

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Padrón
Enderezo:

Rúa Dolores, s/n

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal de Ponte Caldelas

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Ponte Caldelas
Enderezo:

Avenida de Galicia, 19

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal de Ponteareas

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Ponteareas
Enderezo:

Rúa Santa Ana, 23 - baixo

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal de Pontedeume

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Pontedeume
Enderezo:

San Miguel, s/n

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro do Edificio Administrativo de Pontevedra

Departamento:
Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Municipio:
Pontevedra
Enderezo:

Fernández Ladreda, 43 - Campolongo

Tipo:
Auxiliar
Horario:
Horario de atención ao público: das 9.00 ás 19.00 horas de luns a venres, e das 9.00 ás 14.00 horas os sábados e os días 24 e 31 de decembro cando sexan laborais. Horario de verán: desde o 16 de xuño ata o 15 de setembro (ambos inclusive), de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres e os sábados de xuño e setembro. Os sábados de xullo e agosto estas oficinas permanecerán pechadas. Para compulsas: poderase presentar un máximo de 15 follas cando falten 30 minutos ou menos para o peche da oficina.

Rexistro do Servizo Provincial Axencia da Legalidade Urbanística (APLU) Pontevedra

Departamento:
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Municipio:
Pontevedra
Enderezo:

Rúa Víctor Said Armesto, 1 - 1º

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro da Área Provincial do IGVS de Pontevedra

Departamento:
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Municipio:
Pontevedra
Enderezo:

Alcalde Hevia, 7

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Territorial do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) de Pontevedra

Departamento:
Consellería de Economía e Industria
Municipio:
Pontevedra
Enderezo:

Edificio Administrativo da Xunta de Galicia, 5ª planta
Rúa Fernández Ladreda, 43

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro do Servizo Territorial do Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga)

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Pontevedra
Enderezo:

Paseo Cervantes, 7 - 1º

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro de Portos de Galicia - Zona Sur

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Pontevedra
Enderezo:

Benito Corbal, 37 - 3º

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro dos Servizos Veterinarios da Comarca de Pontevedra-O Morrazo

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Pontevedra
Enderezo:

Centro de Apoio de Cabanas - Salcedo

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal de Quiroga

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Quiroga
Enderezo:

Rúa Río Sil, s/n

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Rexistro do Centro de Seguridade e Saúde Laboral (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, ISSGA) de Redondela

Departamento:
Consellería de Traballo e Benestar
Municipio:
Redondela
Enderezo:

Camiño Coto do Coello, 2

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal de Redondela

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Redondela
Enderezo:

Paseo da Xunqueira, 15 - 1º B

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres

Oficina Agraria Comarcal de Ribadavia

Departamento:
Consellería do Medio Rural e do Mar
Municipio:
Ribadavia
Enderezo:

Avenida Redondela, 3 - 1º

Tipo:
Auxiliar
Horario:
De 9 h a 14 h, de luns a venres