Plans e actuacións

label.Actuacion.eventos

Ten dispoñibles para consulta 5 actuacións da C. de Facenda :

C. de Facenda

Plan galego de estatística 2017-2021

Mediante a Lei 15/2016, do 28 de xullo, do Plan galego de estatística 2017-2021 regulouse e aprobouse o instrumento de ordenación e planificación da actividade estatística da Comunidade autónoma de Galicia.


C. de Facenda

Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020

O Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020 é o documento que guiará a senda de recuperación económica, facendo da nosa comunidade un territorio máis atractivo para traballar, investir e convivir.


Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza; C. de Facenda

Plan de Mellora da Contratación Pública 2014-2016

O Plan de Mellora da Contratación Pública 2014-2016 é unha folla de ruta elaborada pola Vicepresidencia e a Consellería de Facenda para seguir impulsando a modernización da actividade contractual do Goberno galego, co obxectivo de culminar o proceso a mediados do ano 2016.
 


C. de Facenda

Plan galego de estatística 2012-2016

Mediante a Lei 8/2011, do 9 de novembro, do Plan galego de estatística 2012-2016 regulouse e aprobouse o instrumento de ordenación e planificación da actividade estatística da Comunidade autónoma de Galicia.


C. de Facenda

Plan estratéxico Galicia 2010-2014

O Plan estratéxico Galicia 2010-2014 parte dunha reflexión prospectiva a longo prazo, na que se identifican os retos que Galicia afrontará no futuro, resumidos en tres grandes grupos: o problema demográfico, a competitividade da economía e o respecto medioambiental e aproveitamento enerxético