Plans e actuacións

label.Actuacion.eventos

Ten dispoñibles para consulta 139 actuacións:

Vicepresidencia segunda e C. de Economía, Empresa e Innovación

Plan de Artesanía de Galicia

O Plan de Artesanía de Galicia 2014 – 2016 ten por obxectivo fundamental o de desenvolver unha estratexia de promoción, impulso e mellora da competitividade do sector da artesanía galega. O Plan configúrase como unha estratexia específica para Artesanía de Galicia. Conta na súa elaboración coa participación do propio sector e as súas achegas para alcanzar a mellor folla de ruta a seguir.


Vicepresidencia segunda e C. de Economía, Empresa e Innovación

Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia 2014-2020 (RIS3 Galicia)

Estratexia para a investigación e innovación en Galicia baseada no concepto de Especialización Intelixente e na que, a través dun amplo proceso participativo de reflexión e de consenso, identificáronse as áreas nas que Galicia debería especializarse e concentrar os recursos dispoñibles para asegurar a eficiencia dos esforzos en materia de I+D+i.


C. de Sanidade

Plan Xermola para a prevención da obesidade infantil en Galicia

O Plan Xermola ten por obxecto diminuír a prevalencia da obesidade na poboación infantil e xuvenil de Galicia (menores de 18 anos) nun prazo de 8 anos, mellorar o patrón alimentario e de actividade física da poboación infantil e xuvenil como principais determinantes actuais desta patoloxía e actuar sobre outros que vaia identificando a evidencia científica.


Vicepresidencia primeira e C. de Presidencia, Xustiza e Turismo

Plan Integral de Turismo de Galicia 2014-2016

A modo de estratexia colectiva para consolidar a Comunidade nos mercados nacionais e internacionais, este plan integral identifica as grandes fortalezas de Galicia para competir como destino único: riqueza natural, calidade das augas termais e da gastronomía, o Camiño de Santiago e o patrimonio artístico e cultural.


Vicepresidencia primeira e C. de Presidencia, Xustiza e Turismo

III Plan Director da Cooperación Galega 2014-2017

O III Plan Director da Cooperación Galega 2014-2017 incorpora un modelo de xestión orientado a resultados específicos en cada unha das liñas de actuación establecidas. Establece nove países prioritarios, Mozambique, Bolivia, Ecuador, Perú, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua e O Salvador; e define sete sectores de especialización: agricultura, pesca e acuicultura, educación, recursos hídricos, habitabilidade, auga e saneamento, saúde xeral e saúde reprodutiva.


A Presidencia da Xunta; C. de Política Social

Plan Trabe para a modernización tecnolóxica dos servizos sociais

Dotado cun orzamento de 8 millóns de euros, o Plan Trabe para a modernización tecnolóxica dos servizos sociais é un instrumento de apoio á planificación estratéxica desta área clave para a Comunidade, que xestiona a atención e as prestacións de máis de 1,6 millóns de galegos/as.


C. de Infraestruturas e Mobilidade

Plan de Seca da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa

O Plan de Seca da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, establécese como un instrumento que permitirá á administración, ante un episodio concreto de seca, a identificación, avaliación, seguimento, toma de decisións e posterior adopción de medidas precisas de cara a minimizar os efectos adversos dunha situación de seca.


C. de Política Social

Plan para a Dinamización Demográfica de Galicia 2013-2016 – Horizonte 2020

Este plan baséase na necesidade urxente e imprescindible de traballar en favor da revitalización demográfica, para garantir a sostibilidade demográfica, socioeconómica e sociocultural da Comunidade Autónoma de Galicia. O capital humano é o máis importante para un territorio, é o motor do desenvolvemento social e económico.


C. de Política Social

Estratexia para a prevención e detección precoz da dependencia en Galicia - Horizonte 2020

A abordaxe desta estratexia constitúe unha importante responsabilidade social e política e o compromiso cun modelo sociosanitario e educativo mellor preparado para afrontar a prevención desde todos os ámbitos.


C. de Emprego e Igualdade

VI Plan Galego para a igualdade entre mulleres e homes. Estratexia 2013-2015

Están programadas 320 actuacións distribuídas en seis eixes principais: acción integral para combater a violencia de xénero; mellora da gobernanza a favor da igualdade; cambio de valores e modelos para a igualdade; aproveitamento do talento feminino; conciliación corresponsable e calidade de vida; e participación activa das mulleres na sociedade.