Plans e actuacións

label.Actuacion.eventos

Ten dispoñibles para consulta 139 actuacións:

C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Plan de inspección urbanística para o ano 2013

O Plan de inspección urbanística ten por obxecto determinar os obxectivos principais e as actuacións prioritarias da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística coa finalidade de mellorar a calidade e a eficacia da disciplina urbanística ao servizo dos cidadáns e de garantir a obxectividade e a imparcialidade na actuación da Axencia.


Vicepresidencia segunda e C. de Economía, Empresa e Innovación

Plan estratéxico de RSE de Galicia 2012-2014

O Plan Estratéxico Galego de Responsabilidade Social Empresarial de Galicia propón unha serie de obxectivos e accións para as empresas, as organizacións, a propia Administración e para toda a sociedade, de cara a crear entre todos un marco axeitado para a incorporación de prácticas socialmente responsables nas empresas galegas.


C. do Mar

Plan Territorial de Contaminación Mariña Accidental de Galicia (Plan CAMGAL)

CAMGAL establece as normas e procedementos básicos de actuación, a estrutura de organización e o sistema de resposta fronte a un episodio de contaminación mariña accidental que se produza ou afecte ao litoral galego.


C. de Cultura, Educación e Universidade

Plan Proxecta

O Plan Proxecta é unha iniciativa da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, en colaboración con diferentes organismos, dirixida a fomentar a innovación educativa nos centros a través de programas educativos que desenvolvan as competencias clave como eixe do currículo e os elementos transversais, nos cales se inclúe a educación en valores.


A Presidencia da Xunta

Plan sectorial de implantación e desenvolvemento das infraestruturas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia xestionadas por Retegal

O Plan sectorial de implantación e desenvolvemento das infraestruturas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, ten por obxecto principal o establecemento dun marco regulador de ordenación xeral para as infraestruturas públicas terrestres de telecomunicacións en Galicia e, deste xeito, espacializar unha política pública ao respecto das infraestruturas da Xunta de Galicia xestionadas por Retegal.


C. de Infraestruturas e Mobilidade

Plan de Transporte Metropolitano de Galicia

A integración tarifaria e a mellora da oferta de servizos e das infraestruturas son os piares fundamentais do plan que ten por obxecto mellorar a mobilidade e accesibilidade no contorno de todas as áreas metropolitanas de Galicia.


C. de Cultura, Educación e Universidade

Plan Estratéxico da Cidade da Cultura 2012-2018

O Plan Estratéxico do Gaiás define catro obxectivos estratéxicos que están relacionados coa idea de que o complexo arquitectónico debe ser o lugar de encontro dos axentes públicos e privados que asuman o reto de acadar para a comunidade un novo modelo de desenvolvemento baseado na cultura, a creatividade, a innovación e a conectividade exterior.


C. do Mar

Estratexia Galega de Acuicultura. Plan Director de Acuicultura Litoral

Con este documento, que rexerá a planificación e a xestión da actividade acuícola ata o horizonte 2030, Galicia converteuse na primeira comunidade de España e na primeira rexión europea que elaborou un plan estratéxico do sector. O documento inclúe medidas que van desde a preservación da biodiversidade á integración paisaxística das instalacións e unha redución e mellora dos consumos enerxéticos.


C. de Emprego e Igualdade

Plan Integral de Apoio á Muller Embarazada 2012-2014

Como resultado dunha iniciativa lexislativa popular, o Parlamento de Galicia aprobou a Lei 5/2010, do 23 de xuño, pola que se establece e regula unha rede de apoio á muller embarazada, explicitando a obriga de redactar este Plan Integral de Apoio á Muller Embarazada.  O plan responde, así, ao obxectivo de artellar un abano de recursos, medidas e axudas públicas que aseguren protección e un clima favorable ás mulleres xestantes en Galicia.


A Presidencia da Xunta

Plan Galego para o Fomento da Actividade Física Galicia Saudable

Galicia Saudable é un plan a través do cal se pretende crear as condicións para que todas as persoas da nosa comunidade poidan adoptar un estilo de vida activo que favoreza a súa saúde. Está impulsado pola Presidencia da Xunta, a través da Secretaría Xeral para o Deporte, co respaldo científico e técnico de persoas expertas en actividade física.