Plans e actuacións

label.Actuacion.eventos

Ten dispoñibles para consulta 11 actuacións da área temática Territorio, vivenda e transporte :
  • 1 (página actual)
  • 2

C. de Economía, Emprego e Industria

Estratexia integral de optimización loxística de Galicia

A iniciativa, enmarcada na Axenda de Competitividade Galicia Industria 4.0, ten como obxectivo impulsar a mellora loxística tanto do propio sector de transporte e distribución de mercadorías coma dos xestores de infraestruturas e da industria galega que depende dos dous anteriores para ser eficiente na súa cadea de subministro e expedición de produtos.


C. de Infraestruturas e Mobilidade

Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa 2015-2021

Os obxectivos xerais do plan hidrolóxico son a consecución do bo estado e a axeitada protección das masas de auga da demarcación, a satisfacción das demandas de auga e o equilibrio e harmonización do desenvolvemento rexional e sectorial. Estes obxectivos acadaranse protexendo a calidade do recurso, economizando o seu emprego e racionalizando os seus usos, en función da capacidade de asimilación dos sistemas acuáticos.


C. de Infraestruturas e Mobilidade

Plan de Xestión do Risco de Inundación da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa do ciclo 2015-2021

O Plan de Xestión do Risco de Inundación da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa (PXRI) ten como obxectivo lograr unha actuación coordinada de todas as administracións públicas e a sociedade para diminuír os riscos de inundación, e reducir as consecuencias negativas das inundacións, baseándose nos programas de medidas que cada unha das administracións debe aplicar no ámbito das súas competencias para acadar o obxectivo previsto, baixo os principios de solidariedade, coordinación e cooperación interadministrativa e respecto ao medio ambiente.


C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020

O Plan rehaVIta nace co obxectivo principal de facilitar o acceso á vivenda ás persoas que máis o necesitan e previr a exclusión residencial, ao tempo que reforza o impulso á rehabilitación de vivendas como medio para conservar o parque de vivendas existentes, protexer a paisaxe e dinamizar o sector da construción.


C. de Infraestruturas e Mobilidade

Plan de Seca da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa

O Plan de Seca da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, establécese como un instrumento que permitirá á administración, ante un episodio concreto de seca, a identificación, avaliación, seguimento, toma de decisións e posterior adopción de medidas precisas de cara a minimizar os efectos adversos dunha situación de seca.


C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Plan de inspección urbanística para o ano 2013

O Plan de inspección urbanística ten por obxecto determinar os obxectivos principais e as actuacións prioritarias da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística coa finalidade de mellorar a calidade e a eficacia da disciplina urbanística ao servizo dos cidadáns e de garantir a obxectividade e a imparcialidade na actuación da Axencia.


C. de Infraestruturas e Mobilidade

Plan de Transporte Metropolitano de Galicia

A integración tarifaria e a mellora da oferta de servizos e das infraestruturas son os piares fundamentais do plan que ten por obxecto mellorar a mobilidade e accesibilidade no contorno de todas as áreas metropolitanas de Galicia.


C. de Facenda

Plan estratéxico Galicia 2010-2014

O Plan estratéxico Galicia 2010-2014 parte dunha reflexión prospectiva a longo prazo, na que se identifican os retos que Galicia afrontará no futuro, resumidos en tres grandes grupos: o problema demográfico, a competitividade da economía e o respecto medioambiental e aproveitamento enerxético


C. de Infraestruturas e Mobilidade

Plan de Abastecemento de Galicia - Plan Auga

O Plan Auga é una ferramenta de xestión e ordenación do abastecemento acorde ás novas tendencias e requisitos establecidos principalmente pola Directiva Marco da Auga e polo Real Decreto 140/2003 polo que se definen os criterios sanitarios de calidade da auga de consumo humano.


C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Plan de Ordenación do Litoral

O Plan de Ordenación do Litoral ten por obxecto establecer os criterios, principios e normas xerais para a ordenación urbanística da zona litoral baseada en criterios de perdurabilidade e sostibilidade, así como a normativa necesaria para garantir a conservación, protección e posta en valor das zonas costeiras.

  • 1 (página actual)
  • 2