Plans e actuacións

label.Actuacion.eventos

Ten dispoñibles para consulta 1 actuacións da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística :

C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Plan de inspección urbanística para os anos 2020-2021

Este plan de inspección urbanística ten por obxecto determinar os obxectivos principais e as actuacións prioritarias da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística coa finalidade de mellorar a calidade e a eficacia da disciplina urbanística ao servizo da cidadanía e de garantir a obxectividade e a imparcialidade na actuación da Axencia.