Plans e actuacións

label.Actuacion.eventos

Ten dispoñibles para consulta 20 actuacións da área temática Administración pública :
  • 1
  • 2 (página actual)

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Plan de Investimentos Conxuntos da Eurorrexión 2014-2020

O Plan de investimentos recolle as principais liñas de actuación que vai acometer a Eurorrexión, sendo así un instrumento eficaz para avanzar no camiño do crecemento intelixente, integrador e sustentable que a Estratexia Europa 2020 ten trazado.


Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes; C. de Facenda e Administración Pública

Plan de Mellora da Contratación Pública 2014-2016

O Plan de Mellora da Contratación Pública 2014-2016 é unha folla de ruta elaborada pola Vicepresidencia e a Consellería de Facenda para seguir impulsando a modernización da actividade contractual do Goberno galego, co obxectivo de culminar o proceso a mediados do ano 2016.
 


A Presidencia da Xunta

Plan Senda 2020

O Plan Senda 2014 supuxo un cambio substancial no tocante á modernización da administración de xustiza e no achegamento á cidadanía. Durante estes catro anos, lográronse avances que fan posible a definición e execución de moitas das iniciativas deste novo Plan Senda 2020 desde o punto de vista organizativo, funcional e tecnolóxico.


Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Programa de impulso democrático da Xunta de Galicia 2015-2016

A Xunta de Galicia considera necesario dar un impulso democrático ao país, no que a cidadanía sexa a protagonista mediante unha maior participación nos asuntos públicos. Para a consecución deste obxectivo, cómpre unha maior transparencia da actividade das Administracións públicas que posibilite a achega de información á cidadanía.


Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Plan de Axilización Administrativa 2014-2016 (Plan Achega)

Un plan que pretende alcanzar un máximo grao de achegamento da administración á cidadanía, unha administración máis eficaz e que garanta que as relacións da administración cos cidadáns e empresas sexan simples, áxiles e rápidas.


C. de Política Social e Xuventude

Plan para a Dinamización Demográfica de Galicia 2013-2016 – Horizonte 2020

Este plan baséase na necesidade urxente e imprescindible de traballar en favor da revitalización demográfica, para garantir a sostibilidade demográfica, socioeconómica e sociocultural da Comunidade Autónoma de Galicia. O capital humano é o máis importante para un territorio, é o motor do desenvolvemento social e económico.


C. de Facenda e Administración Pública

Plan galego de estatística 2012-2016

Mediante a Lei 8/2011, do 9 de novembro, do Plan galego de estatística 2012-2016 regulouse e aprobouse o instrumento de ordenación e planificación da actividade estatística da Comunidade autónoma de Galicia.


A Presidencia da Xunta

Plan de Sistemas TIC na Administración de Xustiza en Galicia (Plan Senda 2014)

A Administración de Xustiza enfróntase con grandes retos derivados dun novo marco legal, das necesidades e demandas dos destinatarios dos servizos públicos e das oportunidades derivadas dos compromisos das administracións implicadas. Senda 2014 avanza no desenvolvemento dos servizos de administración electrónica neste eido.


C. de Facenda e Administración Pública

Plan estratéxico Galicia 2010-2014

O Plan estratéxico Galicia 2010-2014 parte dunha reflexión prospectiva a longo prazo, na que se identifican os retos que Galicia afrontará no futuro, resumidos en tres grandes grupos: o problema demográfico, a competitividade da economía e o respecto medioambiental e aproveitamento enerxético


Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Plan de Infraestructuras Xudiciais 2010-2015

A Xunta de Galicia asumiu en 1995 a provisión de medios materiais e económicos para o funcionamento da Administración de xustiza. Iniciouse así unha nova política en materia de infraestruturas para actuar na renovación das instalacións xudiciais ou, se fose o caso, acometer a construción dunha nova planta de edificios xudiciais.

  • 1
  • 2 (página actual)