Plans e actuacións

label.Actuacion.eventos

Ten dispoñibles para consulta 31 actuacións da área temática Economía, empresa e emprego :

Vicepresidencia segunda e C. de Presidencia, Xustiza e Deportes

Plan de Investimentos Conxuntos da Eurorrexión 2014-2020

O Plan de investimentos recolle as principais liñas de actuación que vai acometer a Eurorrexión, sendo así un instrumento eficaz para avanzar no camiño do crecemento intelixente, integrador e sustentable que a Estratexia Europa 2020 ten trazado.


Vicepresidencia primeira e C. de Economía, Industria e Innovación

Estratexia de aforro e eficiencia enerxética no sector público autonómico de Galicia 2015-2020

Unha das iniciativas emblemáticas da Unión Europea no horizonte do ano 2020 baséase nun emprego máis eficaz dos recursos que permita acadar unha economía máis eficiente, desligando o crecemento económico do uso intensivo de recursos e de enerxía, reducindo as emisións de CO2, reforzando a competitividade e promovendo unha maior seguridade enerxética.


Vicepresidencia primeira e C. de Economía, Industria e Innovación

Plan Estratéxico de Impulso ao Comercio 2015-2020

O Plan Estratéxico de Impulso ao Comercio configúrase como unha estratexia definida e concreta para impulsar a modernización e a competitividade do sector comercial adaptándoo aos novos tempos.


Vicepresidencia primeira e C. de Economía, Industria e Innovación

Axenda da competitividade Galicia: Industria 4.0

A Axenda, cos seus plans de impulso, constitúe o plan director da industria de Galicia 2015-2020, definido no artigo 23 da Lei 132011 do 16 de decembro, reguladora da política industrial de Galicia.


Vicepresidencia primeira e C. de Economía, Industria e Innovación

Oportunius

Oportunius é un programa para a xeración, retención, recuperación e captación de talento científico e innovador de excelencia que atenda ás prioridades marcadas na RIS3 de Galicia e complementario a Horizonte 2020.


Vicepresidencia primeira e C. de Economía, Industria e Innovación

Estratexia de Internacionalización da Empresa Galega 2020

A presente estratexia de internacionalización 2020 ten como obxectivo acadar unha  fase de consolidación ou estadio superior dos distintos esforzos e accións emprendidas ao longo dos últimos cinco anos para estimular, fortalecer, expandir e consolidar a internacionalización e exportación das nosas pemes e os nosos produtos e servizos.


Vicepresidencia primeira e C. de Economía, Industria e Innovación

Estratexia de Especialización Intelixente da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal (RIS3T)

A Estratexia de Especialización Intelixente da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal (RIS3T) é a primeira RIS3 transfronteiriza da UE. Esta ferramenta permitirá xerar crecemento económico, emprego de calidade e benestar social impulsando conxuntamente fortalezas e retos comúns na Eurorrexión.


A Presidencia da Xunta

Smart Turismo - Plan de desenvolvemento das TIC no eido do Turismo

Smart Turismo xurde da necesidade de que a innovación e a tecnoloxía sexan os factores vertebradores e eixes da modernización do sector turístico de Galicia, xa que este é un sector con capacidade de se converter nun dos motores do desenvolvemento económico, creación de emprego e crecemento económico.


Vicepresidencia primeira e C. de Economía, Industria e Innovación

Plan de Artesanía de Galicia

O Plan de Artesanía de Galicia 2014 – 2016 ten por obxectivo fundamental o de desenvolver unha estratexia de promoción, impulso e mellora da competitividade do sector da artesanía galega. O Plan configúrase como unha estratexia específica para Artesanía de Galicia. Conta na súa elaboración coa participación do propio sector e as súas achegas para alcanzar a mellor folla de ruta a seguir.


Vicepresidencia primeira e C. de Economía, Industria e Innovación

Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia 2014-2020 (RIS3 Galicia)

Estratexia para a investigación e innovación en Galicia baseada no concepto de Especialización Intelixente e na que, a través dun amplo proceso participativo de reflexión e de consenso, identificáronse as áreas nas que Galicia debería especializarse e concentrar os recursos dispoñibles para asegurar a eficiencia dos esforzos en materia de I+D+i.