Plans e actuacións

label.Actuacion.eventos

Ten dispoñibles para consulta 17 actuacións da área temática Medio ambiente :
  • 1
  • 2 (página actual)

C. do Medio Rural

Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia 2017

O Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia actualízase anualmente para a súa entrada en vigor antes do inicio da tempada de risco alto de incendios, que coincide co verán.


C. do Medio Rural

Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia 2016

O obxectivo xeral do Pladiga é reducir ao mínimo posible os danos ecolóxicos, económicos e sociais producidos polos lumes forestais na Comunidade Autónoma de Galicia, dentro dos recursos dispoñibles.


C. do Medio Rural

Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia 2015

O obxectivo xeral do Pladiga é reducir ao mínimo posible os danos ecolóxicos, económicos e sociais producidos polos lumes forestais na Comunidade Autónoma de Galicia, dentro dos recursos dispoñibles.


C. do Mar

Estratexia Galega de Acuicultura. Plan Director de Acuicultura Litoral

Con este documento, que rexerá a planificación e a xestión da actividade acuícola ata o horizonte 2030, Galicia converteuse na primeira comunidade de España e na primeira rexión europea que elaborou un plan estratéxico do sector. O documento inclúe medidas que van desde a preservación da biodiversidade á integración paisaxística das instalacións e unha redución e mellora dos consumos enerxéticos.


Consellería de Economía, Industria e Innovación

Plan de aforro e eficiencia enerxética da Xunta 2011-2013

O sector público debe liderar a aposta pola eficiencia enerxética, de aí o marcado carácter exemplarizante deste plan, co que o Goberno galego avanza na estratexia global pola potenciación do aforro e da eficiencia en todos os sectores económicos para facer de Galicia unha comunidade á vangarda neste eido e no das enerxías renovables.


Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia 2010-2020

O Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2020 establece as bases para impulsar a xestión de residuos urbanos en Galicia cara un novo escenario máis sostible e acorde coa xerarquía de residuos marcada pola normativa, facendo especial fincapé na prevención e a valorización dos residuos.


C. de Facenda e Administración Pública

Plan estratéxico Galicia 2010-2014

O Plan estratéxico Galicia 2010-2014 parte dunha reflexión prospectiva a longo prazo, na que se identifican os retos que Galicia afrontará no futuro, resumidos en tres grandes grupos: o problema demográfico, a competitividade da economía e o respecto medioambiental e aproveitamento enerxético

  • 1
  • 2 (página actual)