Plans e actuacións

Ten dispoñibles para consulta 173 actuacións:

C. do Medio Rural

Estratexia para o fomento da xestión activa das masas de frondosas

Estratexia para o fomento da xestión activa das masas de frondosas para a súa execución no período 2024-2040, no marco dos obxectivos da primeira revisión do Plan forestal de Galicia 2021-2040 “Cara á neutralidade carbónica”

Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático

Plan sectorial de xestión de residuos industriais de Galicia 2023-2030

O Plan Sectorial de Xestión de Residuos Industriais de Galicia (PRIGA) fomentará a prevención na xeración de residuos e impulsará un correcto tratamento destes, conforme á xerarquía de xestión de residuos, sendo coherente coas estratexias galegas de Economía Circular 2020-2030 e a de Cambio Climático e Enerxía 2050.

C. do Medio Rural

Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia 2024

O Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia actualízase anualmente para a súa entrada en vigor antes do inicio da tempada de risco alto de incendios, que coincide co verán.

Consellería de Emprego, Comercio e Emigración

Plan de actuación do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia 2024

No desenvolvemento da Estratexia de Seguridade e Saúde no Traballo de Galicia: Horizonte 2027, o Issga planifica con carácter anual as súas actuacións como órgano técnico na materia e co máximo consenso cos/as interlocutores/as sociais.

C. de Sanidade

Estratexia galega de seguridade e calidade asistencial 2024-2028

Esta estratexia susténtanse sobre tres piares: a xestión da calidade asistencial, a seguridade do paciente e a atención ao paciente e ao cidadán.

Estrutúrase sobre dez liñas estratéxicas, cada unha delas cos seus correspondentes criterios de avaliación, baseados en directrices consensuadas, priorizadas e referendadas por organismos referentes nacionais e internacionais en seguridade do paciente, así como coa evidencia científica dispoñible.

A posta en marcha destas liñas estratéxicas axudará aos centros sanitarios a avanzar no desenvolvemento de actividades dirixidas a mellorar a seguridade dos pacientes e, en definitiva, a calidade da súa asistencia.

 

Consellería de Emprego, Comercio e Emigración

Estratexia de Seguridade e Saúde no Traballo de Galicia: Horizonte 2027

A Estratexia de Seguridade e Saúde no Traballo de Galicia: Horizonte 2027 é o instrumento, froito do consenso cos interlocutores sociais, que serve para desenvolver de forma ordenada e eficaz as políticas da Xunta de Galicia en materia de prevención de riscos laborais e promoción da saúde no traballo.   

Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional

Estratexia de Educación Dixital 2030

Estratexia para a Educación Dixital 2030 en Galicia que, a través de dous eixes, catro ámbitos de actuación e 12 accións de impacto, busca fomentar o ecosistema educativo dixital e perfeccionar as competencias e capacidades dixitais das comunidades educativas.

Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas

Estratexia de Dixitalización e Innovación en materia de Estradas de Galicia

A Estratexia de Dixitalización e Innovación en materia de estradas de Galicia recolle as actuacións que ten previsto desenvolver neses campos a Axencia Galega de Infraestruturas.

C. de Sanidade

Estratexia galega de saúde comunitaria en atención primaria 2023-2027

Con esta estratexia preténdese, por un lado, facilitar o deseño e implementación de intervencións comunitarias aos profesionais de primaria que se inicien neste ámbito, e, por outro, impulsar as que xa se viñan realizando. Todo iso, co obxecto de influír positivamente no estilo de vida e nos determinantes sociais da cidadanía galega.

C. do Medio Rural

Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia 2023

O Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia actualízase anualmente para a súa entrada en vigor antes do inicio da tempada de risco alto de incendios, que coincide co verán.