Plans e actuacións

label.Actuacion.eventos

Ten dispoñibles para consulta 14 actuacións da área temática Territorio, vivenda e transporte :
  • 1
  • 2 (página actual)

C. de Facenda e Administración Pública

Plan estratéxico Galicia 2010-2014

O Plan estratéxico Galicia 2010-2014 parte dunha reflexión prospectiva a longo prazo, na que se identifican os retos que Galicia afrontará no futuro, resumidos en tres grandes grupos: o problema demográfico, a competitividade da economía e o respecto medioambiental e aproveitamento enerxético


C. de Infraestruturas e Mobilidade

Plan de Abastecemento de Galicia - Plan Auga

O Plan Auga é una ferramenta de xestión e ordenación do abastecemento acorde ás novas tendencias e requisitos establecidos principalmente pola Directiva Marco da Auga e polo Real Decreto 140/2003 polo que se definen os criterios sanitarios de calidade da auga de consumo humano.


C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Plan de Ordenación do Litoral

O Plan de Ordenación do Litoral ten por obxecto establecer os criterios, principios e normas xerais para a ordenación urbanística da zona litoral baseada en criterios de perdurabilidade e sostibilidade, así como a normativa necesaria para garantir a conservación, protección e posta en valor das zonas costeiras.


C. de Infraestruturas e Mobilidade

Plan Sectorial Hidroeléctrico das bacías hidrográficas de Galicia-Costa

O seu obxecto céntrase en regular a implantación de determinadas actuacións de interese público ou utilidade social, necesarias para a realización da actividade de produción de enerxía eléctrica no ámbito xeográfico de Galicia-Costa.

  • 1
  • 2 (página actual)