Plans e actuacións

label.Actuacion.eventos

Ten dispoñibles para consulta 31 actuacións da área temática Economía, empresa e emprego :

C. de Política Social e Xuventude

Plan para a Dinamización Demográfica de Galicia 2013-2016 – Horizonte 2020

Este plan baséase na necesidade urxente e imprescindible de traballar en favor da revitalización demográfica, para garantir a sostibilidade demográfica, socioeconómica e sociocultural da Comunidade Autónoma de Galicia. O capital humano é o máis importante para un territorio, é o motor do desenvolvemento social e económico.


Vicepresidencia primeira e C. de Economía, Industria e Innovación

Plan estratéxico de RSE de Galicia 2012-2014

O Plan Estratéxico Galego de Responsabilidade Social Empresarial de Galicia propón unha serie de obxectivos e accións para as empresas, as organizacións, a propia Administración e para toda a sociedade, de cara a crear entre todos un marco axeitado para a incorporación de prácticas socialmente responsables nas empresas galegas.


C. do Mar

Estratexia Galega de Acuicultura. Plan Director de Acuicultura Litoral

Con este documento, que rexerá a planificación e a xestión da actividade acuícola ata o horizonte 2030, Galicia converteuse na primeira comunidade de España e na primeira rexión europea que elaborou un plan estratéxico do sector. O documento inclúe medidas que van desde a preservación da biodiversidade á integración paisaxística das instalacións e unha redución e mellora dos consumos enerxéticos.


Vicepresidencia primeira e C. de Economía, Industria e Innovación

Plan de aforro e eficiencia enerxética da Xunta 2011-2013

O sector público debe liderar a aposta pola eficiencia enerxética, de aí o marcado carácter exemplarizante deste plan, co que o Goberno galego avanza na estratexia global pola potenciación do aforro e da eficiencia en todos os sectores económicos para facer de Galicia unha comunidade á vangarda neste eido e no das enerxías renovables.


C. de Política Social e Xuventude

Plan Xuventude 2013

O Plan Xuventude 2013 ten por obxectivos principais crear máis oportunidades para a xuventude na educación e no emprego, potenciar a solidariedade mutua entre a sociedade, no seu conxunto, e na xuventude como parte dela e mellorar o acceso desta última á sociedade adulta, así como a súa plena participación nela.


Vicepresidencia primeira e C. de Economía, Industria e Innovación

Plan Ágora Re-comercia 2010-2013

A nova Lei de Comercio Interior establece un marco normativo equilibrado e moderno no que os comerciantes galegos poderán desenvolver as súas estratexias para levar a cabo unha mellora continuada que garanta o futuro da súa actividade.


C. de Facenda e Administración Pública

Plan estratéxico Galicia 2010-2014

O Plan estratéxico Galicia 2010-2014 parte dunha reflexión prospectiva a longo prazo, na que se identifican os retos que Galicia afrontará no futuro, resumidos en tres grandes grupos: o problema demográfico, a competitividade da economía e o respecto medioambiental e aproveitamento enerxético


A Presidencia da Xunta

Plan de Acción de Turismo de Galicia 2010-2013

Incrementar o peso do turismo no PIB, mellorar o salario medio do sector, aumentar a estancia media, e o gasto medio diario dos turistas que nos visitan son algúns dos obxectivos prioritarios do plan que establece as liñas básicas de actuación en materia turística do goberno galego a medio prazo.


Vicepresidencia primeira e C. de Economía, Industria e Innovación

Impulsa Ourense. Plan de axudas para proxectos empresariais

Impulsa Ourense é un proxecto posto en marcha pola Xunta de Galicia que contempla unha liña de axudas específicas á dinamización do tecido empresarial de Ourense e que está dirixido a empresas e emprendedores que teñan un proxecto empresarial de implantación nesta provincia.


Vicepresidencia primeira e C. de Economía, Industria e Innovación

Impulsa Lugo. Plan de axudas para proxectos empresariais

Impulsa Lugo é un proxecto posto en marcha pola Xunta de Galicia que contempla unha liña de axudas específicas á dinamización do tecido empresarial de Lugo e que está dirixido a empresas e emprendedores que teñan un proxecto empresarial de implantación nesta provincia.