Plans e actuacións

label.Actuacion.eventos

Ten dispoñibles para consulta 52 actuacións da área temática Saúde, asistencia sanitaria e servizos sociais :
  • <<
  • 6 (página actual)

C. de Política Social e Xuventude

Plan Galego das Persoas Maiores 2010-2013 - Horizonte 2015

Galicia, ao igual que a maioría dos territorios do noso contorno, atópase ante o desafío do envellecemento poboacional. Un reto que a Consellería de Traballo e Benestar considera, á súa vez, como unha oportunidade que a sociedade galega debe aproveitar para demostrar que é realmente integradora para todas as persoas, con independencia da súa idade.


Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Plan Territorial de Emerxencias de Galicia

O Platerga é un instrumento de carácter técnico que comprende un conxunto de normas e procedementos de actuación que constitúen o sistema e dispositivo de resposta das administracións públicas fronte a calquera situación de emerxencia que se produza no ámbito territorial da Comunidade autónoma de Galicia.

  • <<
  • 6 (página actual)