Plans e actuacións

label.Actuacion.eventos

Ten dispoñibles para consulta 36 actuacións da área temática Economía, empresa e emprego :

C. de Promoción do Emprego e Igualdade; Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral

Estratexia de Seguridade e Saúde no Traballo de Galicia: Horizonte 2027

A Estratexia de Seguridade e Saúde no Traballo de Galicia: Horizonte 2027 é o instrumento, froito do consenso cos interlocutores sociais, que serve para desenvolver de forma ordenada e eficaz as políticas da Xunta de Galicia en materia de prevención de riscos laborais e promoción da saúde no traballo.   


C. de Promoción do Emprego e Igualdade

Plan de actuación do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia 2023

No desenvolvemento da Estratexia Galega de Seguridade e Saúde no Traballo, o Issga planifica con carácter anual as súas actuacións como órgano técnico na materia e co máximo consenso cos/as interlocutores/as sociais. 


A Presidencia da Xunta; Secretaría Xeral da Emigración

Estratexia Retorna 2023-2026

A Estratexia Retorna 2023-2026 recolle as principais liñas de traballo en materia de retorno, co obxectivo de facer de Galicia a mellor opción para vivir para as galegas e galegos residentes no exterior.


C. do Medio Rural

Programa estratéxico do castiñeiro e da produción de castaña

O Programa estratéxico do castiñeiro e da produción da castaña está impulsado para dar cumprimento aos obxectivos da 1ª revisión do Plan forestal de Galicia 2021-2040 “Cara á neutralidade carbónica” co obxectivo de recuperar 8.000 hectáreas de soutos tradicionais e plantar outras 16.000 ha novas para a produción de madeira e de froito desta especie.


C. de Promoción do Emprego e Igualdade

VIII Plan Estratéxico de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2022-2027

Trátase dun plan director das políticas de igualdade da Administración autonómica no horizonte 2027, no que se encaixan as distintas políticas públicas que a Xunta de Galicia vai despregar para procurar a eliminación das distintas brechas de xénero que impiden o pleno desenvolvemento das mulleres e que perpetúan a súa posición de desvantaxe nos distintos eidos.


C. de Promoción do Emprego e Igualdade

Plan de actuación do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia 2022

No desenvolvemento da Estratexia Galega de Seguridade e Saúde no Traballo, o Issga planifica con carácter anual as súas actuacións como órgano técnico na materia e co máximo consenso cos/as interlocutores/as sociais. 


Consellería de Economía, Industria e Innovación

Plan de inspección en materia de seguridade industrial 2021

Plan de inspección en materia de seguridade industrial na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021


Consellería de Economía, Industria e Innovación

Plan de inspección Ecommerce do Instituto Galego de Consumo e da Competencia para o ano 2021

O Plan de inspección Ecommerce da Xunta de Galicia para o ano 2021 está dirixido a comprobar, a través da análise de inspección das páxinas web, o grao de cumprimento da legalidade vixente en materia de consumo.


C. de Promoción do Emprego e Igualdade

Plan de actividades 2021 do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia

No desenvolvemento da Estratexia Galega de Seguridade e Saúde no Traballo, o Issga planifica con carácter anual a súa actividade como órgano técnico na materia e co máximo consenso cos/coas interlocutores/as sociais. 


Consellería de Economía, Industria e Innovación

Estratexia integral de optimización loxística de Galicia

A iniciativa, enmarcada na Axenda de Competitividade Galicia Industria 4.0, ten como obxectivo impulsar a mellora loxística tanto do propio sector de transporte e distribución de mercadorías coma dos xestores de infraestruturas e da industria galega que depende dos dous anteriores para ser eficiente na súa cadea de subministro e expedición de produtos.