Plans e actuacións

Ten dispoñibles para consulta 173 actuacións:

Consellería de Economía e Industria

Plan estratéxico para o cooperativismo

Documento que que ten por finalidade impulsar a construción do cooperativismo do futuro, integrando, ordenando, ampliando e proxectando nun marco operativo as propostas do Libro Blanco do cooperativismo galego.

Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas

Plan Sectorial da Rede Viaria de Santiago, Ames e Teo

O Plan Sectorial da Rede Viaria de Santiago, Ames e Teo ten por obxecto regular a implantación territorial das infraestruturas de estradas no ámbito do estudo cando a súa incidencia transcenda do término municipal no que se localizan ou se asenten en varios termos municipais. O plan desenvolveuse segundo o disposto no Decreto 80/2000, de 23 de marzo, que desenvolve a Lei 10/1995, de 23 de novembro, de Ordenación do Territorio de Galicia.

Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas

Plan Sectorial Hidroeléctrico das bacías hidrográficas de Galicia-Costa

O seu obxecto céntrase en regular a implantación de determinadas actuacións de interese público ou utilidade social, necesarias para a realización da actividade de produción de enerxía eléctrica no ámbito xeográfico de Galicia-Costa.