Filtra a túa busca

Amosar só:

Data:

  • Calquera data
  • Último mes
  • Último ano
  • Intervalo personalizado

Sitio web:

Co obxecto de mostrarlle os resultados máis relevantes, limitáronse a 500. Se o desexa, pode repetir a busca engadindo os resultados omitidos. Amosar os 21100 resultados

Destacamos

_

Axudas da Xunta de Galicia

Axudas da Xunta de Galicia

Información na Sede Electrónica de todas as axudas e subvencións convocadas polos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

_

Prestación económica por fillos e fillas menores de tres anos

Prestación económica por fillos e fillas menores de tres anos

Información na Sede Electrónica do procedemento de axuda BS410A

 

_

TU983A Subvenciones a la cooperación entre pequeños ...

... artículo 8.3 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia ... y que desarrollen la actividad para la que se solicita la subvención en el ...

_

TU501A Subvenciones a entidades locales para el apoyo a ...

... 8.3 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. ... por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar ...

_

VI431H Subvención de gastos derivados de alugamento ...

VI 431H - Subvención de gastos derivados de alugamento: programa Aluga. Obxecto. Esta resolución ten por obxecto proceder ...

_

TU500A Subvenciones a Ayuntamientos para el apoyo ...

... 29 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia ... que el gasto se hubiese realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. ...

_

TU900A Subvenciones a ayuntamientos declarados ...

... En el caso de solicitarse la subvención por entidades que ... en el que realizará su trabajo el personal contratado objeto de estas subvenciones. ...

_

VI431E Subvención de obras e actuacións de reforma nas ...

VI 431E - Subvención de obras e actuacións de reforma nas vivendas programa Aluga. Obxecto. Proceder á convocatoria ...

_

TR352D Subvención para entidades sen ánimo de lucro que ...

... na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvenciones de Galicia, deberán cumprir as seguintes obrigas: a) Aceptación da subvención no prazo de 10 ...

_

VI422D Programa Renove de rehabilitación de vivendas ...

VI 422D - Programa Renove de rehabilitación de vivendas existentes. Subvención a persoas físicas. Obxecto. Aprobar ...

_

TR352B Subvención para entidades sen ánimo de lucro que ...

TR 352B - Subvención para entidades sen ánimo de lucro que contraten axentes de emprego e unidades de apoio. Obxecto. ...

_

TR351G Subvención para o fomento do emprego no medio ...

TR 351G - Subvención para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural). Obxecto. ... A aprobación da solicitude de subvención. ...