Filtra a túa busca

Amosar só:

Data:

  • Calquera data
  • Último mes
  • Último ano
  • Intervalo personalizado

Sitio web:

Co obxecto de mostrarlle os resultados máis relevantes, limitáronse a 500. Se o desexa, pode repetir a busca engadindo os resultados omitidos. Amosar os 23600 resultados

Destacamos

_

Axudas da Xunta de Galicia

Axudas da Xunta de Galicia

Información na Sede Electrónica de todas as axudas e subvencións convocadas polos diferentes departamentos da Xunta de Galicia.

_

Prestación económica por fillos e fillas menores de tres anos

Prestación económica por fillos e fillas menores de tres anos

Información na Sede Electrónica do procedemento de axuda BS410A.

 

_

TU983A Subvenciones a la cooperación entre pequeños ...

... artículo 8.3 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia ... y que desarrollen la actividad para la que se solicita la subvención en el ...

sede.xunta.gal/guia-de-procedementos-e-servizos | Guía de procedementos e servizos

_

VI431H Subvención de gastos derivados de alugamento ...

VI 431H - Subvención de gastos derivados de alugamento: programa Aluga. Obxecto. Esta resolución ten por obxecto proceder ...

sede.xunta.gal/guia-de-procedementos-e-servizos | Guía de procedementos e servizos

_

TU501A Subvenciones a entidades locales para el apoyo a ...

... 8.3 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. ... por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar ...

sede.xunta.gal/guia-de-procedementos-e-servizos | Guía de procedementos e servizos

_

VI431E Subvención de obras e actuacións de reforma nas ...

VI 431E - Subvención de obras e actuacións de reforma nas vivendas programa Aluga. Obxecto. Proceder á convocatoria ...

sede.xunta.gal/guia-de-procedementos-e-servizos | Guía de procedementos e servizos

_

TR352D Subvención para entidades sen ánimo de lucro que ...

... na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvenciones de Galicia, deberán cumprir as seguintes obrigas: a) Aceptación da subvención no prazo de 10 ...

sede.xunta.gal/guia-de-procedementos-e-servizos | Guía de procedementos e servizos

_

VI422D Programa Renove de rehabilitación de vivendas ...

VI 422D - Programa Renove de rehabilitación de vivendas existentes. Subvención a persoas físicas. Obxecto. Aprobar ...

sede.xunta.gal/guia-de-procedementos-e-servizos | Guía de procedementos e servizos

_

TR352B Subvención para entidades sen ánimo de lucro que ...

TR 352B - Subvención para entidades sen ánimo de lucro que contraten axentes de emprego e unidades de apoio. Obxecto. ...

sede.xunta.gal/guia-de-procedementos-e-servizos | Guía de procedementos e servizos

_

TR351G Subvención para o fomento do emprego no medio ...

TR 351G - Subvención para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural). Obxecto. ... A aprobación da solicitude de subvención. ...

sede.xunta.gal/guia-de-procedementos-e-servizos | Guía de procedementos e servizos

_

TR351B Subvención para entidades locais que contraten ...

TR 351B - Subvención para entidades locais que contraten axentes de emprego e desenvolvemento local. Obxecto. Contratación ...

sede.xunta.gal/guia-de-procedementos-e-servizos | Guía de procedementos e servizos

_

TR341M Subvención do custo salarial para o mantemento de ...

TR 341M - Subvención do custo salarial para o mantemento de centros especiais de emprego. Obxecto. Fixar as bases ...

sede.xunta.gal/guia-de-procedementos-e-servizos | Guía de procedementos e servizos