Mostrar filtros
Hai 59984 resultados relacionados coa súa selección:
CT221C - Subvencións para o libro galego, dirixidas á tradución para outras linguas de obras publicadas orixinariamente en galego e á tradución para o galego de obras publicadas orixinariamente noutras linguas.

 Concesión das axudas para o libro galego, dirixidas á tradución a outras linguas de obras publicadas orixinariamente en galego e á tradución ao galego de obras publicadas orixinariamente noutras linguas.

sede.xunta.gal/guia-de-procedementos-e-servizos | Guía de procedementos e servizos

IN608B - Rexistro de posta en servizo de guindastre torre para obras ou outras aplicacións.

Se vostede vai usar un guindastre torre para facer unha obra ou para calquera outra aplicación, deberá solicitar a autorización para a posta en servizo perante a delegación provincial da consellería de Innovación e Industria.

Para a montaxe do…

sede.xunta.gal/guia-de-procedementos-e-servizos | Guía de procedementos e servizos

VI431E - Subvención de obras e actuacións de reforma nas vivendas programa Aluga.

Proceder á convocatoria no exercicio 2013, en réxime de concorrencia non competitiva, das seguintes liñas de axuda: Subvención de obras e actuacións de reforma nas vivendas, regulada nos artigos 38 a 41 do Decreto 84/2010, do 27 de maio.

sede.xunta.gal/guia-de-procedementos-e-servizos | Guía de procedementos e servizos

AU300A - Axudas para a execución de obras de abastecemento, saneamento e depuración

1. O obxecto desta resolución é establecer as bases reguladoras para a concesión de subvencións aos concellos, en réxime de concorrencia competitiva, para executaren obras de abastecemento, saneamento e depuración, e convocar estas subvencións…

sede.xunta.gal/guia-de-procedementos-e-servizos | Guía de procedementos e servizos

AU113A - Autorización de obras ou traballos no dominio público hidráulico ou zona de policía de leitos.

Se vostede é un particular ou representante dunha persoa xurídica que desexa realizar algunha obra ou instalación na zona de dominio público hidráulico (leito do río), ou na chamada zona de policía (100 metros de largo medidos horizontalmente a…

sede.xunta.gal/guia-de-procedementos-e-servizos | Guía de procedementos e servizos

Rexistro de coordinadores en materia de seguridade e saúde nas obras de construción

É un rexistro público e voluntario, para incentivar a cualificación dos profesionais que actúen como coordinadores e coordinadoras de seguridade e Saúde nas obras de construción así como para promocionar a súa formación na materia.

Ámbito de aplicación

Poderán…


TR853A - Rexistro de coordinadores/as en materia de seguridade e saúde nas obras de construción da Comunidade Autónoma de Galicia.

Adaptar o modelo de solicitude e habilitar a presentación electrónica do procedemento de prazo aberto TR 853A Rexistro de coordinadores e coordinadoras en materia de seguridade e saúde nas obras de construción da Comunidade Autónoma de Galicia, segundo o establecido no Decreto 153/2008, do 24 de…

sede.xunta.gal/guia-de-procedementos-e-servizos | Guía de procedementos e servizos

MR502B - Axudas para a realización de proxectos e obras que empreguen produtos de madeira como elementos estruturais - Liña 1.1

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto contribuír a fomentar o uso da madeira como elemento estrutural mediante a seguinte liña de apoio:

Liña 1.1 (código de procedemento MR502B): axudas á…

sede.xunta.gal/guia-de-procedementos-e-servizos | Guía de procedementos e servizos

MT201D - Actividade de valorización de materiais naturais escavados en operacións de recheo e obras distintas a aquelas nas que se xeraron.

A presente orde ten por obxecto non só aprobar ou regular, senón tamén dar publicidade aos modelos normalizados de solicitudes, para a presentación por medios electrónicos, dos seguintes procedementos de prazo aberto, habilitando a súa…

sede.xunta.gal/guia-de-procedementos-e-servizos | Guía de procedementos e servizos