CONSELLERÍA DE SANIDADE
Entidades adscritas
 • Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS)
  Marisa López García
  Directora
  Avenida Monte de la Condesa, s/n
  Campus Universitario - 15706 Santiago de Compostela
  Tel.: 881 546 900 - Fax: 981 593 151
 • Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS)
  Antonio Fernández-Campa García-Bernardo
  Xerente
  Avenida Fernando de Casas Novoa – edificio CNL 
  Portal A-B -1ª planta
  15707 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 555 103 -981 554 637
  Fax: 981 563 012 – 981 554 824
  Correo-e: acis@sergas.es
 • Fundación Galega de Medicina Xenómica
  Ángel Carracedo Álvarez
  Director
  Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
  Edificio de consultas - planta -2 (menos dos)
  15706 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 951 490 - Fax: 981 951 473
 • Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía
  Manuel Sánchez Salorio
  Director executivo
  Rúa Ramón Baltar s/n - Hospital de Conxo
  15706 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 534 105 - Fax: 981 951 670
 • Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia - 061
  Adriana Regueira Pan
  Directora
  Centro Integrado de Atención ás Emerxencias
  Rúa da Cultura, s/n - 36680 A Estrada
  Tel.: 881 546 716/17 - Fax: 881 546 645
 • Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.
  Mª Rocío Mosquera Álvarez
  Xerente
  Edificio Administrativo Sergas, 3ª planta
  San Lázaro s/n - 15781 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 577 650 - 986 811 189  
  Fax: 981 577 843