SISTEMA INTEGRADO DE ATENCIÓN Á CIDADANÍA
Teléfonos de emerxencia

Ademais do teléfono 012, e fóra do Sistema integrado de atención á cidadanía, a Xunta de Galicia pon tamén á súa disposición os seguintes teléfonos de emerxencias:

Emerxencias
Axega 112
Axencia Galega de Emerxencias 112
Teléfono: 112
061
Urxencias Sanitarias
Teléfono: 061

085
Incendios Forestais
Teléfono: 085