Prorrógase automaticamente en PortaX ata o 16 de maio a autorización COVID-19 referida ao teletraballo
11/05/20

Seguindo instrucións do director xeral da Función Pública comunícase que se vai proceder no Portal do Empregado - PortaX á prórroga automática da autorización expresa COVID-19 referidas ao teletraballo ata o 16 de maio do 2020, sen que sexa necesario que cada empregado/a público/a o solicite expresamente, segundo á modificación da duración das medidas temporais establecidas na Instrución conxunta do 13 de marzo da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e da Dirección Xeral da Función Pública para a aplicación dos apartados quinto e oitavo do protocolo de actuación para o persoal empregado público da Administración da Xunta de Galicia en relación co coronavirus COVID-19.

  • Organización do traballo