VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
Directorio

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 215 - Fax: 981 544 216
 • Web: cpapx.xunta.gal

Vicepresidente e conselleiro

Secretaría Xeral Técnica

 • Beatriz Cuíña Barja
  Secretaria xeral
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n 
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 545 201 - Fax: 981 544 226
 • Correo-e: secretaria.cpapx@xunta.gal

Secretaría Xeral da Igualdade

Dirección Xeral da Administración Local

 • -
  Director/a xeral
 • Rúa Madrid, 2-4 - 2º piso - Fontiñas
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 546 579 - Fax: 981 546 201
 • Correo-e: administracionlocal@xunta.gal

Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa

 • Natalia Prieto Viso
  Directora xeral
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n -
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 881 999 703 - Fax: 981 545 261
 • Correo-e: dxara@xunta.gal

Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

 • Santiago Villanueva Álvarez
  Director xeral
 • Rúa Roma, 25-27 - Fontiñas-
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 546 497 - Fax: 981 546 486
 • Correo-e: emerxencias.interior@xunta.gal

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea

 • Jesús Gamallo Aller
  Director xeral
 • Rúa do Hórreo, 61 -
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 541 002 - Fax: 981 541 003
 • Correo-e: sunioneu@xunta.gal

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

 • Blanca García-Señoráns Álvarez 
  Directora xeral
 • Pazo de Raxoi, s/n - 15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 919/921 - Fax: 981 544 922
 • Correo-e: relacionsparlamentarias@xunta.gal

Dirección Xeral de Xustiza

 • Juan José Martín Álvarez
  Director xeral
 • Rúa Madrid, 2-4  2º piso - Fontiñas
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 546 217 - Fax: 981 546 201
 • Correo-e: xustiza@xunta.gal

Asesoría Xurídica Xeral

 • Manuel Pillado Quintáns
  Director xeral
 • Edificios administrativos - San Caetano, s/n 
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 545 899 - Fax: 981 545 896
 • Correo-e: asesoria.xuridica.xeral@xunta.gal

Gabinete do conselleiro

 • Lucía Fernández-Morais Petersen
  Xefa do Gabinete
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n -
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 662 - Fax: 981 544 696
 • Correo-e: gabinete.cpr@xunta.gal

Gabinete de comunicación

 • Adrián Rodríguez García
  Xefe de prensa
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n -
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 541 234 / 981 957 345 - Fax: 981 544 667
 • Correo-e: prensa.cpr@xunta.gal

Xefaturas territoriais

 • Xefatura Territorial da Coruña
  • Rúa Vicente Ferrer, 2 - 15008 A Coruña
  • Tel.: 981 182 344 - Fax: 981 185 761
 • Xefatura Territorial de Lugo
  • Ronda da Muralla, 70 - 27071 Lugo
  • Tel.: 982 294 070 - Fax: 982 294 266
 • Xefatura Territorial de Ourense
  • Avenida da Habana, 79 - 32004 Ourense
  • Tel.: 988 386 379 - Fax: 988 386 539
 • Xefatura Territorial de Pontevedra
  • Rúa Fernández Ladreda, 43 - 36003 Pontevedra
  • Tel.: 986 805 488 - Fax: 986 805 510
 • Xefatura Territorial de Vigo
  • Rúa Concepción Arenal, 8 - 36201 Vigo
  • Tel.: 986 817 027 - Fax: 986 817 714

Delegacións territoriais da Xunta de Galicia

 • Delegación Territorial da Coruña
 • Delegación Territorial en Lugo
 • Delegación Territorial en Ourense
  • Delegado/a territorial en Ourense: -
  • Av. da Habana 79, 2 - 32004 Ourense
  • Tel.: 988 386 080 - Fax: 988 386 003
  • Correo-e: delegado.ourense@xunta.gal
 • Delegación Territorial en Pontevedra
 • Delegación Territorial en Vigo