Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

Revista REXUGA nº 1

  • Revista REXUGA nº 1 Nº 1, xullo 2004

 

Neste número de REXUGA poden consultarse os seguintes artigos:

 

Imaxe EntradaParte I. Xurisprudencia.

Descarga en galego Descarga en galego

 

Imaxe EntradaParte II. Estudos

 

Imaxe EntradaRéxime xurídico aplicable aos danos sufridos polo persoal do servizo da administración como consecuencia do exercicio da súa profesión. ( 2° parte). Comentarios á sentenza DOTSXG do 22 de xaneiro de 2003. Sala do contencioso-administrativo. Sección primeira.

Carlos Abuín Flores

Descarga en galego Descarga en galego

 

Imaxe EntradaLa doctrina del "levantamiento del velo" en la legitimación pasiva del proceso de impugnación de acuerdos de las sociedades mercantiles españolas.

Mª Sonia Calaza López

Descarga en castelán Descarga en castelán

 

Imaxe EntradaReforma legales del año 2003 en materia contencioso-administrativa, de contratación pública y expropiación forzosa.

Francisco García Gómezdemercado

Descarga en castelán Descarga en castelán

 

Imaxe EntradaLa interpretación razonable de la norma tributaria.

Oscar García Maceiras

Descarga en castelán Descarga en castelán

 

Imaxe EntradaLa segunda instancia en el proceso penal tras la última doctrina del Tribunal Constitucional.

Antonio Roma Valdés

Descarga en castelán Descarga en castelán

 

Imaxe EntradaValidación dos actos anulables ditados por órgano xerárquicamente incompetente.

María del Carmen Silva López

Descarga en galego Descarga en galego

 

Imaxe EntradaA información reservada no réxime disciplinario dos funcionarios.

Pablo Valencia Vila

Descarga en galego Descarga en galego

 

Imaxe EntradaA executividade das resolucións sancionadoras: efectos pola pendencia dun recurso administrativo.

Santiago Valencia Vila

Descarga en galego Descarga en galego

 

Imaxe EntradaA distribución competencial en materia urbanística. A leí de ordenación urbanística de Galicia.

Rubén Vizcaíno Pena

Descarga en galego Descarga en galego