Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

Revista REXUGA nº 3

  • Revista REXUGA nº 3 Nº 3, decembro 2006

 

Neste número de REXUGA poden consultarse os seguintes artigos:

 

Imaxe EntradaAs disposicións do poder executivo con forza de lei.

Marcos Almeida Cerreda

Descarga en galego Descarga en galego

 

Imaxe EntradaOs convenios de colaboración: cuestións competenciais.

Enrique Álvarez Romero

Descarga en galego Descarga en galego

 

Imaxe EntradaO xurado de expropiación de Galicia.

Ignacio Aranguren Pérez

Descarga en galego Descarga en galego

 

Imaxe EntradaA representatividade sindical na concesión de subvencións, comentario á sentenza do tribunal constitucional 147/2001, do 27 de xuño.

Óscar García Maceira

Descarga en galego Descarga en galego

 

Imaxe EntradaPolicia xudicial, axentes forestais, nova lei de montes. Da policia xudicial e do carácter desta que postula a gardería forestal.

Álvaro García Ortíz

Descarga en galego Descarga en galego

 

Imaxe EntradaDemocracia e liberdades da comunicación.

Enrique Gómez- Reino

Descarga en galego Descarga en galego

 

Imaxe EntradaO proceso contencioso-administrativo. Solución da nosa lexislación nesta materia. Réxime legal vixente: a lei do 27 de decembro de 1956 e incidencia nesta da Constitución Española. A lei 29/1998 do 13 de xullo: características sistemáticas e novidades que introduce respecto da lexislación anterior.

Juan José González Rivas

Descarga en galego Descarga en galego

 

Imaxe EntradaAs medidas fiscais selectivas como axudas de estado á luz da sentenza do tribunal de xustiza das comunidades europeas.

Cayetana Lado Castro-Rial

Descarga en galego Descarga en galego

 

Imaxe EntradaA reforma dos estatutos de autonomía desde unha perspectiva xuridica: algunhas cuestións problemáticas.

Luis Míguez Macho

Descarga en galego Descarga en galego

 

Imaxe EntradaProtección xurídica das invencións biotecnolóxicas.

Rafael A. Millán Calenti

Descarga en galego Descarga en galego

 

Imaxe EntradaOs dereitos fundamentais nos novos estatutos de autonomía.

María Isabel Novo Castro

Descarga en galego Descarga en galego

 

Imaxe EntradaAcerca do réxime transitorio aplicable ás edificacións ilegais existentes no solo rústico de Galicia.

Hipólito Pérez Novo

Descarga en galego Descarga en galego

 

Imaxe EntradaO estado da ciencia e da técnica como suposto de exclusión da responsabilidade patrimonial da administración sanitaria.

Luis Jesús Vázquez Forno

Descarga en galego Descarga en galego

 

Imaxe Entrada1991-2006: 15 anos de vida da escala de letrados da Xunta.

Juan José Vázquez-Portomeñe Seijas

Descarga en galego Descarga en galego

 

Imaxe EntradaLa nueva sociedad anónima pública.

Diana Santiago Iglesia

Descarga en galego Descarga en galego