Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

Revista REXUGA nº 6

  • Revista REXUGA nº 6 Nº 6, outubro 2011

 

Neste número de REXUGA poden consultarse os seguintes artigos:

 

Imaxe EntradaCuestión de nulidade na lei de contratos do sector público.

José Liñeira Piñeiro

Descarga en galego Descarga en galego Descarga en castelán Descarga en castelán

 

Imaxe EntradaO avance dos novos modelos federais. Unha reflexión sobre a ulterior reforma do estado autonómico.

M.ª Begoña López Portas

Descarga en galego Descarga en galego Descarga en castelán Descarga en castelán

 

Imaxe EntradaO réxime transitorio para os procedementos en curso regulado na lei 34/2010, do 5 de agosto, de modificación das leis 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público; 31/2007, do 30 de outubro, sobre procedementos de contratación nos sectores da auga, a enerxía, os transportes e os servizos postais, e 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, para a adaptación á normativa comunitaria das dúas primeiras.

María Jesús Lorenzana Somoza

Descarga en galego Descarga en galego Descarga en castelán Descarga en castelán

 

Imaxe EntradaO alcance dos dereitos recoñecidos polo estatuto básico do empregado público e a lei da función pública de galicia os “altos cargos”.

José Mª Pérez Gómez e Roberto Pérez López

Descarga en galego Descarga en galego Descarga en castelán Descarga en castelán

 

Imaxe EntradaO marco constitucional do dereito administrativo (o dereito administrativo constitucional).

Jaime Rodríguez-Arana

Descarga en galego Descarga en galego Descarga en castelán Descarga en castelán

 

Imaxe EntradaPoder regulador e mercado: as memorias e informes de competencia.

José Antonio Rodríguez Miguez

Descarga en galego Descarga en galego Descarga en castelán Descarga en castelán

 

Imaxe EntradaO recurso especial en materia de contratación tras a reforma da lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público pola lei 34/2010.

Carmen María Salgueiro Moreira

Descarga en galego Descarga en galego Descarga en castelán Descarga en castelán