Perfil do contratante

Órgano de contratación: Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo
        

 • Lugar de presentación das ofertas
  Rexistro Xeral da Xunta de Galicia
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n -
  15781 Santiago de Compostela (A Coruña)
  Tel.: 9815 44 259
  Fax: 981 544 239

Nas seguintes ligazóns dáse acceso aos procedementos de contratación da Consellería segundo a fase do procedemento na que se atopen: 

Órgano de contratación: Secretaría Xeral da Igualdade
        

 • Lugar de presentación das ofertas
  Rexistro Xeral da Xunta de Galicia
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n -
  15781 Santiago de Compostela (A Coruña)
  Tel.: 981 957 691
  Fax: 981 957 690
  Corrreo electrónico: igualdade@xunta.gal

Nas seguintes ligazóns dáse acceso aos procedementos de contratación da Secretaría segundo a fase do procedemento na que se atopen: