VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN
Entidades adscritas
Compartir
 • whatsapp

Instituto Galego do Consumo e da Competencia

 • Avenida de Gonzalo Torrente Ballester 1-5 baixo
  15707 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 512 - Fax: 981 544 599
 • Tel. de información ao consumidor: 900 231 123
 • Correo-e: gerencia.igc@xunta.gal
 • Web: consumo.xunta.gal

Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

 • Fernando Guldrís Iglesia
  Director
 • Complexo Administrativo de San Lázaro, s/n
  15703 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 541 180 / 902 300 903 - Fax: 981 541 190
 • Correo-e: director@igape.es
 • Web: www.igape.es

Axencia Galega de Innovación

 • Patricia Argerey Vilar
  Directora
 • Rúa Airas Nunes, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 541 072 - Fax: 981 541 039
 • Correo-e: gain@xunta.gal
 • Web: gain.xunta.gal

Instituto Enerxético de Galicia - Inega

Axencia Galega da Industria Forestal

 • Ignacio Lema Piñeiro
  Director
 • Avenida de Fernando de Casas Novoa, 38 - San Lázaro
  15707 Santiago de Compostela
 • Tel.:  881 995 475
 • Correo-e: xera.ceei@xunta.gal
 • Web: xera.xunta.gal

CIS Tecnoloxía e Deseño

Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia - CIS Madeira

Centro de Supercomputación de Galicia - CESGA

Fundación Pública Artesanía de Galicia

Galicia Calidade

Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia

 • Avenida de Galicia, nº 5, Parque Tecnolóxico de Galicia
  32901 San Cibrao das Viñas (Ourense)
 • Tel.: 988 368 124 - Fax: 988 368 125
 • Correo-e: lomg@lomg.es
 • Web: www.lomg.es

Xestora Entidades de Capital Risco - Xesgalicia