VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN
Entidades adscritas
 • Instituto Galego do Consumo e da Competencia
  Avenida de Gonzalo Torrente Ballester 1-5 Baixo - 15707 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 544 512- Fax: 981 544 599
  Tel. de información ao consumidor: 900 231 123
 • Instituto Galego de Promoción Económica - Igape
  Fernando Guldrís Iglesias
  Director
  Complexo Administrativo de San Lázaro, s/n -
  15703 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 541 180 / 902 300 903 - Fax: 981 541 190
 • Axencia Galega de Innovación 
  Patricia Argerey Vilar
  Directora
  Rúa Airas Nunes, s/n
  15781 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 541 072 - Fax: 981 541 039
 • Instituto Enerxético de Galicia - Inega
  Rúa Avelino Pousa Antelo, nº 5 -
  15703 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 541 500 - Fax: 981 541 515
 • Axencia Galega da Industria Forestal
  Ignacio Lema Piñeiro
  Director
  Avenida de Fernando de Casas Novoa, 38 - San Lázaro
  15707 Santiago de Compostela
  Tel.:  881 995 475
 • CIS Tecnoloxía e Deseño
  A Cabana s/n - 15590 Ferrol
  Tel.: 981 337 133 - Fax: 981 337 171
 • Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia - CIS Madeira
  Avenida de Galicia, nº 5, Parque Tecnolóxico de Galicia - 32901 San Cibrao das Viñas (Ourense)
  Tel.: 988 368 152 - Fax: 988 368 153
 • Centro de Supercomputación de Galicia - CESGA
  Avenida de Vigo, s/n - Campus Sur - 15705 - Santiago de Compostela
  Tel.: 981 569 810 - Fax: 981 594 616
 • Fundación Pública Artesanía de Galicia
  Área Central L25MN - 15707 Santiago de Compostela
  Tel.: 881 999 171 - Fax: 881 999 170
 • Galicia Calidade
  Complexo Administrativo San Lázaro - Edificio Igape 3º - 15703 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 566 400 - Fax: 981 564 244
 • Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia
  Avenida de Galicia, nº 5, Parque Tecnolóxico de Galicia - 32901 San Cibrao das Viñas (Ourense)
  Tel.: 988 368 124 - Fax: 988 368 125
  Correo-e: lomg@lomg.es
 • Xestora Entidades de Capital Risco - Xesgalicia
  Rúa San Lázaro, s/n - Edificio Igape. Apartado de Correos, 186 - 15703 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 541 621- Fax: 981 580 658