Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

Escolla o vídeo que desexe visualizar:

Plan de desenvolvemento rural
Axenda Dixital 2014.gal
Plan Estratéxico de Galicia 2010-2014
Plan de actuación social
A Galicia que queremos
Ano da lectura 2010
012 Atención ó cidadán
Plan Director de Banda Larga de Galicia 2010-2013