Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 126 Luns, 03 de xullo de 1995 Páx. 5.216

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 1995 pola que se fai pública a relación de adxudicatarios das subvencións a asociacións e institucións sen fins de lucro para a realización de actividades de promoción da lingua galega (Orde do 10-1-1995, DOG nº 32, do 15-2-1995).

Vista a proposta formulada pola comisión constituída ó abeiro do disposto no punto quinto da orde do 10 de xaneiro de 1995 pola que se regula a concesión de subvencións a asociacións e institucións sen fins de lucro para a realización de actividades de promoción da lingua galega, e atendendo ó disposto nese mesmo punto,

RESOLVO:

Concederlles ás asociacións e institucións sen fins de lucro legalmente constituídas que a seguir se mencionan as cantidades que para cada unha delas se especifican. Considerando a súa incidencia, as accións propostas foron clasificadas como de interese extraordinario, de máximo interese, de medio interese e de baixo interese.

De acordo co especificado no punto primeiro da orde da convocatoria, concédense as seguintes subvencións:

* Con cargo á aplicación orzamentaria 07.06.353f.482 (congresos, xornadas e simposios).

CENTRO REXIONAL ASOCIADO DA UNED (PONTEVEDRA).

Simposio de recursos educativos en galego nos centros docentes-Ourense392.000 ptas.

CENTRO REXIONAL ASOCIADO DA UNED (PONTEVEDRA).

Simposio de recursos educativos en galego nos centros docentes-Pontevedra392.000 ptas.

ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS «PONTE CABANA» (CABANA-A CORUÑA).

Xornadas sobre discapacidade600.000 ptas.

COLEXIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABALLO SOCIAL (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

«VI Xornadas servicios sociais no rural»

2.000.000 de ptas.

ASOCIACIÓN EMPRESARIOS GANDERÍA GALEGA (OLEIROS-A CORUÑA).

Congreso anual e díptico1.400.000 ptas.

ASOCIACIÓN GALEGA DE ADESTRADORES DE FÚTBOL (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Xornadas deportivas fútbol Galicia-95

360.000 ptas.

SEMINARIO PERMANENTE EDUCACIÓN PARA A PAZ (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

«XI Encontros de educación para a paz»

1.080.000 ptas.

ASOCIACIÓN XUVENIL «AGOEIRO» (ALLARIZ-OURENSE).

Semana das letras galegas154.000 ptas.

ASOCIACIÓN CULTURAL CINECLUB «O CASTELO» (ALLARIZ-OURENSE).

Xornada das letras galegas28.000 ptas.

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL «FALCATRUEIROS» (MONTERROSO-LUGO).

Xornadas «Vender en galego»420.000 ptas.

FUNDACIÓN INTERMÓN (A CORUÑA).

Semana da solidariedade co terceiro mundo.

2.000.000 de ptas.

ATENEO FERROLÁN (FERROL-A CORUÑA).

Xornadas «A música no ensino».130.000 ptas.

CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

«V Xornada de lingua e literatura galegas»

240.000 ptas.

ASOCIACIÓN CULTURAL «MONTE BLANCO» (PONTECESO-A CORUÑA).

«I Simposio sobre Pondal»328.000 ptas.

ASOCIACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DE VALGA (VALGA- PONTEVEDRA).

Xornadas sobre a vida de Xesús Ferro Couselo.

125.000 ptas.

FEDERACIÓN ASOCIACIÓNS CULTURAIS GALEGAS (A CORUÑA).

Seminarios.595.000 ptas.

AGRUPACIÓN CULTURAL «ALEXANDRE BÓVEDA» (A CORUÑA).

Simposio sobre identidades culturais.

344.000 ptas.

FUNDACIÓN GALICIA EMPRESA (VIGO-PONTEVEDRA).

Encontros dirixidos a empresarios para estende-la mensaxe galeguizadora2.000.000 de ptas.

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DO POLÍGONO DE VITE (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Semana das letras galegas, campaña de animación á lectura e publicación do periódico.902.000 ptas.

ASOCIACIÓN CULTURAL «FRANCISCO AÑÓN» (SERRA DE OUTES-A CORUÑA).

Semana das letras galegas.40.000 ptas.

INSTITUTO GALEGO DE ESTUDIOS COMUNITARIOS. FUNDACIÓN «ISLA COUTO» (VIGO-PONTEVEDRA).

Seminario «Lingua e áreas de coñecemento».532.000 ptas.

ASOCIACIÓN CULTURAL «EIRA VELLA» (BETANZOS-A CORUÑA).

«III Xornadas da lingua»192.000 ptas.

SEMINARIO DE ESTUDIOS TERRA DE VIVEIRO (VIVEIRO-LUGO).

«I Xornadas sobre lingua e literatura da Mariña luguesa»142.000 ptas.

ASOCIACIÓN «AMIGOS DA CIDADE DE MONDOÑEDO» (MONDOÑEDO-LUGO).

Seminario «A lingua galega nos medios de comunicación».100.000 ptas.

ASOCIACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO DE SAMOS (ADESA) (SAMOS- LUGO).

Xornadas sobre o uso da lingua galega na literatura na rúa.90.000 ptas.

INSTITUTO LUCENSE DE EXPRESIÓN E ARTE (LUGO).

«VI Congreso galego de expresión e arte»570.000 ptas.

CENTRO DE ESTUDIOS «LINGUA E EMPRESA» (FERROL-A CORUÑA).

«II Xornadas lingua e medios».1.000.000 de ptas.

ATENEO DE OURENSE (OURENSE).

«IV Semana de lingua e literatura galegas»

45.000 ptas.

ASOCIACIÓN CULTURAL «AROUSA» (VILAGARCÍA DE AROUSA-PONTEVEDRA).

Xornadas sobre lingua e literatura.62.000 ptas.

SINDICATO TRABALLADORES-AS DO ENSINO GALICIA-S.T.E.G. (OURENSE).

Xornadas «O profesorado na normalización lingüística: procedementos e actitudes».438.000 ptas.

AULA CASTELAO DE FILOSOFÍA (PONTEVEDRA).

Xornadas «Filosofía e xénero».600.000 ptas.

ASOCIACIÓN CULTURAL «A MIMOSA» (PONTEVEDRA).

«I Xornadas sobre a nosa lingua»30.000 ptas.

ASOCIACIÓN CULTURAL XUVENIL «O NOSO LAR» (OURENSE).

Xornadas «Historia da lingua galega» e xornal.

69.000 ptas.

UNIVERSIDADE DE BARCELONA (BARCELONA).

«IV Conmemoración das letras galegas»

917.000 ptas.

CENTRO UNESCO DE GALICIA (PONTEVEDRA).

«III xornadas entre linguas: lingua, arte e tecnoloxía».124.000 ptas.

U. C. COMISIÓNS OBREIRAS DE LUGO (LUGO).

«III Xornadas lingua galega»69.000 ptas.

ASOCIACIÓN VECIÑOS DE PAMBRE (PALAS DE REI-LUGO).

Ciclo de conferencias sobre o estado da lingua e carteis200.000 ptas.

ASSOCIAÇÂO SOCIO-PEDAGOGICA-GALAICO-PORTUGUESA-ASPGP (OURENSE).

«II Encontro simposio de docentes»120.000 ptas.

CLUB CULTURAL «ALEXANDRE BÓVEDA» (OURENSE).

«3º Encontro escritores ourensáns»228.000 ptas.

ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA A NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA (VIGO).

Xornadas de lingua e administración.

1.050.000 ptas.

ASOCIACIÓN CULTURAL PX DA PONTE (CAMARIÑAS-A CORUÑA).

«O verán cultural», conferencias sobre medio ambiente e outras actividades paralelas.75.000 ptas.

ASOCIACIÓN «CURROS ENRÍQUEZ» (A CORUÑA).

Seminario-encontro de análise da situación: «A galeguidade alén e aquén mar»604.000 ptas.

* Con cargo á aplicación orzamentaria 07.06.353f.481 (actividades de promoción da lingua).

BOIROMOSTRA (BOIRO-A CORUÑA).

Elaboración pancartas e carteis publicitarios, periódico, megafonía móbil, diplomas expositores e material impreso de oficina.1.066.000 ptas.

ARCEBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA-PARRROQUIA SAN XOÁN BAUTISTA DE CARBALLO (CARBALLO-A CORUÑA).

Impresión de calendarios266.000 ptas.

CLUB NAUTICO DE RIBADEO (RIBADEO-LUGO).

Publicación «Botes de vela» e carteis e programas de: «Semana Náutica», «Escola de Vela» e «Regatas botes de vela»180.000 ptas.

ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES GALEGOS (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Publicación da revista «Viceversa»646.000 ptas.

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE PADRÓN (A CORUÑA).

Adquisición de material impreso de oficina, publicación das guías de exaltación das festas da bisbarra, dos monumentos e da arte da bisbarra e do tríptico da exaltación gastronómica da bisbarra.

1.400.000 ptas.

MUSEO DO POBO GALEGO (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

«Recupera-la tradición oral. Un proxecto interactivo Museo- Escola», elaboración e publicación guía didáctica.809.200 ptas.

COLECTIVO CULTURAL BURIL (BURELA).

Conferencias, carteis, publicacións.100.000 ptas.

FEDERACIÓN CINECLUBES DE GALICIA (OURENSE).

Folleto e cartel.121.000 ptas.

ASOCIACIÓN CULTURAL «TEIROA» (MELIDE-A CORUÑA).

Papelería, publicación revista.49.500 ptas.

ASOCIACIÓN GALEGA COOPERATIVAS AGRARIAS-AGACA (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Correspondencia, revista, pegatinas, almanaques, diplomas, documentos contables1.400.000 ptas.

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS «CAMINO ANCHO» (A POBRA DO CARAMIÑAL-A CORUÑA).

Carteis.20.000 ptas.

ASOCIACIÓN CULTURAL «XERFA» (RIBADEO-LUGO).

Vídeos didácticos «Habaneiros», «Elaboración queixos de San Simón», «A ciencia dos alumnos» e «A banda de Vidal».581.000 ptas.

SOCIEDADE CULTURAL «LEDICIA» (BURELA-LUGO).

Concurso redacción sobre Rafael Dieste, concurso contos, carteis.30.000 ptas.

CCVV VALADARES, PATINAXE ARTÍSTICA VALADARES (VIGO).

Revista «Doble axel» bianual.105.000 ptas.

UNIÓN DE CONSUMIDORES DE GALICIA-UCE (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Campañas informativas, material gráfico e follas de reclamación en galego.665.000 ptas.

ASOCIACIÓN TRADUCTORES GALEGOS (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Publicación «Actas I simposio galego de traducción», celebrado en Vigo en 1993.175.968 ptas.

ASOCIACIÓN VECIÑOS «BRÉTEMA» (BOIRO-A CORUÑA).

Publicación en galego dos estatutos da asociación

33.000 ptas.

FEDERACIÓN GALEGA BALONCESTO (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Publicación en galego «Regulamento de baloncesto».43.500 ptas.

ASOCIACIÓN CONSUMIDORES GALEGOS-ACG (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Charlas e concurso: «O galego como lingua habitual de información ó consumidor».89.000 ptas.

ASOCIACIÓN CULTURAL «FRANCISCO AGUIAR» (BETANZOS-A CORUÑA).

«VI Premio de poesía e relato curto do I.B. Francisco Aguiar».168.000 ptas.

ASOCIACIÓN EMPRESARIOS E PROFESIONAIS AUTÓNOMOS (PORTO DO SON-A CORUÑA).

C.D. ROM en galego, castelán e inglés, rótulo luminoso, boletín mensual da A.E.S., guías, carteis, trípticos, varios, mapas bilingües1.400.000 ptas.

FUNDACIÓN MONTE DO GOZO-PROXECTO HOME DE GALICIA (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Revista, memoria, folletos e material.

1.515.000 ptas.

AGRUPACIÓN COMERCIANTES DE SANTIAGO (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

«Merca en galego, comercio Compostela», carteis, pegatinas, pins1.400.000 ptas.

AGRUPACIÓN ASESORES EMPRESARIOS ESPECTÁCULOS DE GALICIA (CARRAL-A CORUÑA).

Confección e publicación de 5.000 revistas informativas e publicitarias de artistas e músicos de Galicia.135.000 ptas.

INSTITUTO DE ESTUDIOS BERCIANOS (PONFERRADA-LEÓN).

Publicación diccionario.320.000 ptas.

SOCIEDADE GALEGA HISTORIA NATURAL (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Edición da revista «Braña», sobre flora, fauna e xeoloxía.300.000 ptas.

INSTITUTO DE ESTUDIOS BERCIANOS (PONFERRADA-LEÓN).

Publicación do «Cartulario de Santa María de Carracedo».660.000 ptas.

INSTITUTO DE ESTUDIOS BERCIANOS (PONFERRADA-LEÓN).

Publicación da correspondencia mantida polo Padre Sarmiento co Duque de Medinasidonia. 220.000 ptas.

«ASOCIACIÓN USUARIOS CASILLAS DE ABASTOS-ASUCA» (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Rotulación e revista1.400.000 ptas.

CLUB NÁUTICO DE BOIRO (BOIRO-A CORUÑA).

Edición 1.000 libros e 500 calendarios.700.000 ptas.

A.S.P.A.N.A.E.S.-ASOCIACIÓN DE PAIS DE NENOS AUTISTAS (CULLEREDO-A CORUÑA).

Rotulación interior e exterior.170.000 ptas.

TALÍA TEATRO (CEE-A CORUÑA).

Colección de textos teatrais.300.000 ptas.

FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA (SILLEDA-PONTEVEDRA).

Asesor lingüístico1.500.000 ptas.

ASOCIACIÓN RIANXEIRA EMPRESARIOS (RIANXO-A CORUÑA).

Rótulo luminoso, material uso interno da asociación.1.400.000 ptas.

ATENEO FERROLÁN (FERROL-A CORUÑA).

Publicación do «Ateneo Ferrolán»319.500 ptas.

ASOCIACIÓN NATURALISTA «BAIXO MIÑO» (A GUARDA-PONTEVEDRA).

Publicación monografía relacionada co patrimonio natural da comarca do Baixo Miño.90.000 ptas.

ASOCIACIÓN PROFESIONAL AUDIOVISUAL GALEGO (OURENSE).

Publicación dunha revista.94.000 ptas.

ASOCIACIÓN XUVENIL «SARAIBA» (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Publicación biografías de mulleres galegas que destacan nos ámbitos da sociedade.104.000 ptas.

GRUPO DE GAITA E DANZA «LA SALLE» (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Conmemoración do XXV aniversario da Escola de Gaita e Danza.278.000 ptas.

ASOCIACIÓN XUVENIL «EIS» (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Publicación dunha revista.89.000 ptas.

MANS UNIDAS CONTRA A FAME (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Realización carpetas primaria, xogos, carteis, xornais, etc.2.000.000 de ptas.

ASOCIACIÓN CULTURAL «MINERVAROSA» (PORTO DO SON-A CORUÑA).

Revista.152.213 ptas.

ASOCIACIÓN CULTURAL «RAÍÑA LUPA» (BOQUEIXÓN-A CORUÑA).

Campaña «A prol do galego, co galego a tódalas partes», e conferencia sobre as letras galegas.

30.000 ptas.

UNIÓN DE CONSUMIDORES DE OURENSE-UCE (OURENSE).

Campaña de fomento (cultura do consumidor), trípticos.210.000 ptas.

CENTRO XUVENIL «DON BOSCO» (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Día das Letras Galegas, e campaña animación lingüística.168.000 ptas.

ESCOLA TEMPO LIBRE E ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL «DON BOSCO» (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Publicación documentos da «Federación Escuelas de Educadores en el tiempo libre Cristianas», publi

cación materiais cursos, inclusión dentro dos contidos dos cursos de coñecementos vocabulario básico de galego.308.000 ptas.

ASOCIACIÓN SOCIO-PEDAGÓXICA GALEGA-ASPG (A CORUÑA).

Vídeo «E non chegou a ser palabra» e curso de literatura galega contemporánea.452.000 ptas.

«SOCIEDADE DE ESTUDOS, PUBLICACIÓNS E TRABALLOS-SEPT» (VIGO- PONTEVEDRA).

Edición revista «Badal».824.000 ptas.

COLECTIVO EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL (A CORUÑA).

Publicación «O río Mendo».80.000 ptas.

COLECTIVO GAI COMPOSTELA (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Material de oficina.193.000 ptas.

ASOCIACIÓN XUVENIL «AGRO DO ROLO» (LUGO).

Documentación e carteis.199.000 ptas.

ASOCIACIÓN VECIÑOS COMERCIANTES E INDUSTRIAIS «DISTRITO DA MILAGROSA» (LUGO).

Documentación e carteis.160.000 ptas.

CONFEDERACIÓN PROVINCIAL EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA (VIGO- PONTEVEDRA).

Publicación revista «Empresa Pontevedra», vademecum axudas, catálogo actividades formativas confederación bilingüe, dípticos xornadas, gastos de coordinación e traducción.2.000.000 de ptas.

QUINESIA (COLECTIVO PARA ESTUDIO INVESTIGACIÓN E PROMOCIÓN INTEGRACIÓN PERSOAS CON NECESIDADES ESPECIAIS) (VIGO- PONTEVEDRA).

Publicacións e debate.200.000 ptas.

FEDERACIÓN LIBREIROS GALICIA (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Premios «Irmandade do libro»1.252.000 ptas.

ASOCIACIÓN «O CAMIÑANTE» (FENE-A CORUÑA).

Continuación programas TV Ferrol, campaña nadal e xornal.759.500 ptas.

PEÑA CICLOTURISTA (A POBRA DO CARAMIÑAL-A CORUÑA).

Edición documentación interna en galego, publicación actos deportivos do 1995, persoal

100.000 ptas.

ASOCIACIÓN PROFESIONAIS E EMPRESARIOS «RÍA DE MUROS» (MUROS-A CORUÑA).

Edición libros «Anaquiños da nosa vila». 492.000 ptas.

FEDERACIÓN EMPRESARIOS BARBANZA (BOIRO-A CORUÑA).

Campaña «Merca no teu concello», gabinete normalización lingüística, revista federación empresarios. 2.000.000 de ptas.

ASOCIACIÓN GALEGA DE APICULTURA-AGA (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Publicación da revista «Abelleira».570.000 ptas.

ENCIGA (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Publicación revista («Boletín das ciencias», 3 números).649.000 ptas.

FUNDACIÓN «ALFREDO BRAÑAS» (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Publicación do contido de cursos que se celebrarán antes do 1 de novembro.960.000 ptas.

COLEXIO OFICIAL ENXEÑEIROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DA CORUÑA (A CORUÑA).

Edición guía colexial, relatorios I Xornadas de horticultura e impresión documentación interna e externa.528.000 ptas.

ASOCIACIÓN EMPRESARIOS ARTES GRÁFICAS DE GALICIA (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Publicación de «Petroglifo», agás o último trimestre de 19951.400.000 de ptas.

ASOCIACIÓN CULTURAL «AIRIÑOS DO XUNCO» (CERVO-LUGO).

Para carteis concurso. 20.000 ptas.

CONSELLO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIXE «RÍAS BAIXAS» (PONTEVEDRA).

Reedición folleto imaxe presentación de toda a denominación, as adegas e procedencia. 534.000 ptas.

ASOCIACIÓN EMPRESAS QUEIXEIRAS GALICIA (SILLEDA-PONTEVEDRA).

Material informativo. 246.000 ptas.

CONSELLO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIXE DE VALDEORRAS (O BARCO DE VALDEORRAS-OURENSE).

Publicidade en punto de venda e carteis.280.000 ptas.

«AMIGOS DAS SETAS VIRIATO» (CABANAS-A CORUÑA).

Vídeo didáctico e póster. 86.000 ptas.

ASOCIACIÓN CULTURAL «RUDRA» (ALLARIZ-OURENSE).

Guía verde do municipio de Allariz e bisbarra.

120.000 ptas.

ASOCIACIÓN «XANELA ABERTA» (LUGO).

Revista interna do hospital xeral de Calde trimestral. 258.000 ptas.

ASOCIACIÓN COMPOSTELA AMIGOS DO FERROCARRIL (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Publicación libro, carteis, programas e asesoramento lingüístico. 394.000 ptas.

ASOCIACIÓN AMAS DE CASA, CONSUMIDORES E USUARIOS (MUROS-A CORUÑA).

Edición 1.500 exemplares libro receitas de cociña típica da bisbarra de Muros.254.000 ptas.

ASOCIACIÓN O MUÍÑO (NOGUEIRA DE RAMUÍN).

Para a publicación de dúas unidades didácticas, «O Muíño» e «O Carro».174.000 ptas.

ASOCIACIÓN XUVENIL XARDÍN BOTÁNICO (OURENSE).

Para publicación dun caderno sobre conservación do medio ambiente. 87.000 ptas.

«ASOCIACIÓN XUVENIL XOVEN» (OURENSE).

Para carteis e dípticos na campaña de conservación do medio ambiente e incendios forestais

235.000 ptas.

C.I. TURISMO RURAL VAL DO UMIA (A ESTRADA).

Para folleto rutas da comarca.115.000 ptas.

ASOCIACIÓN XUVENIL OLLOMOL (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Carteis, folletos, adhesivos e dossieres informativos. 96.000 ptas.

FEDERACIÓN COMERCIANTES E INDUST. DO MORRAZO (CANGAS).

Para campaña xeral e campaña sectorial específica. 1.400.000 de ptas.

ASOCIACIÓN PROF. DE NASEIROS SAN MERTOLAMEU (MOAÑA).

Normalización documentación asociación

258.000 ptas.

ASOCIACIÓN XUVENIL PHANZYNEX (OURENSE).

Para revista.66.000 ptas.

ASOCIACIÓN CULTURAL ITACA (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Para actividades lúdicas e recrativas de promoción da lingua galega. 316.000 ptas.

ASOCIACIÓN MULLERES XOVES AREA (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Para programa de dinamización sociocultural radiofónica. 217.500 ptas.

ASOCIACIÓN CULTURAL ALBIÓNS (A PONTENOVA).

Para impresión dun libro de contos da bisbarra de Miranda. 80.000 ptas.

ASOCIACIÓN T.L. MISTURA (A ESTRADA).

Para I Semana de lectura. 52.000 ptas.

«CLUB OURENSÁN FUTBOLSALA» (OURENSE).

Para edición revista «El Académico»

262.000 ptas.

FUNDACIÓN FOGAR SANTA MARGARIDA (A CORUÑA).

Para publicación relixiosa quincenal «Pobo de Deus».890.000 ptas.

S.N. CC.OO. DE GALICIA (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Para Gabinete de Normalización Lingüística. 1.500.000 ptas.

S.N. CC.OO. DE GALICIA (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Para campaña de normalización lingüística e traducción convenios colectivos. 480.000 ptas.

ASOCIACIÓN LUSCO E FUSCO (A CORUÑA).

Promoción da música galega. 600.000 ptas.

INDESCOGA (INICIATIVA PARA O DESENVOLVEMENTO COOPERATIVO DE GALICIA) (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Para normalización da documentación interna da empresa. Publicación folleto coas actividades da asociación. 172.000 ptas.

ASOC. COMERCIANTES COMISIÓN DO FEIRÓN (PONTEDEUME).

Para carteis, revistas e trípticos. 730.000 ptas.

ASOC. CULTURAL I.B. ROSALÍA DE CASTRO (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Para «Premio Arcebispo San Clemente» (carteis).

302.000 ptas.

UNIÓN COOP. AGRARIAS FERROL (UCAFE) (FERROL).

Para edición almanaque e revista bimensual (non entra o derradeiro número do ano)1.133.000 ptas.

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE NIGOI (A ESTRADA).

Para guías de medioambiente, paisaxe e historia50.000 ptas.

C.I.T. RURAIS (CITUR GALICIA) (A ESTRADA).

Para Guías medioambiente, culturais, etc.

108.750 ptas.

ASOC. VECIÑOS ALLARIZ «ALARICO» (ALLARIZ).

Para edición guía historia de Allariz

113.000 ptas.

ASOCIACIÓN VECIÑOS «BAIÚCA» (TEO).

Asesor lingüístico e material funxible

80.000 ptas.

ASOCIACIÓN XUVENIL UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS SOCIAIS (AXUES) (VIGO).

Publicación premios «1º certame ensaio e relato curto».437.000 ptas.

AUXILIA-OURENSE (OURENSE).

Publicación de revista e documentación interna e externa. 195.000 ptas.

ASOCIACIÓN CULTURAL «XÉRMOLOS» (GUITIRIZ-LUGO).

Mesa redonda e publicación dun caderno sobre o labor investigador de Ramil Soneira.120.000 ptas.

SOCIEDADE GALEGA DE MEDICINA NUCLEAR (VIGO).

Publicación bilingüe do atlas monográfico dedicado á medicina nuclear en neufroloxía. 840.000 ptas.

ASOCIACIÓN CULTURAL «XÉRMOLOS» (GUITIRIZ-LUGO).

Publicación «Novena a Santa Isabel» de Manuel María, en galego. 45.000 ptas.

ASOCIACIÓN ALUMNOS «FERNANDO ESQUÍO» (NEDA-A CORUÑA).

Revista letras galegas. 20.000 ptas.

ENCRUCILLADA (PONTEVEDRA).

Publicación da revista «Encrucillada»

558.460 ptas.

ASOCIACIÓN «IRIMIA» (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Publicación revista «Irimia» e publicación «Angueira». 378.000 ptas.

ASOCIACIÓN EMPRESARIOS DA COMARCA DA COSTA DA MORTE (CEE-A CORUÑA).

Contratación de lingüista, gabinete

1.500.000 ptas.

ASOCIACIÓN EMPRESARIOS, COMERCIANTES E TRABALLADORES AUTÓNOMOS (A POBRA DO CARAMIÑAL-A CORUÑA).

Elaboración e publicación de guías informativas do certame de exaltación de moluscos bivalvos

450.000 ptas.

ASOCIACIÓN FRISONA GALEGA-AFRIGA (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Publicación do boletín «AFRIGA informa», durante 10 meses. 126.500 ptas.

ASOCIACIÓN CULTURAL BANDA DE MÚSICA «EDUARDO PONDAL» (PONTECESO-A CORUÑA).

Publicación dun libro sobre as bandas populares en Bergantiños, neste século. 200.000 ptas.

SOCIEDADE DE CAZA E PESCA DE LALÍN (LALÍN-PONTEVEDRA).

Publicación en galego dos estatutos da sociedade, documentación interna e externa, elaboración tarxetas identificaticas dos socios, sinalización de instalacións. 116.250 ptas.

ASOCIACIÓN CULTURAL «RÍO ANLLÓNS» (PONTECESO-A CORUÑA).

Revista «Chorima». 70.000 ptas.

SINDICATO TRABALLADORES ENSINO GALICIA-STEG (OURENSE).

Gabinete normalización lingüística

1.500.000 ptas.

CINECLUB «BARBANZA» (BOIRO-A CORUÑA).

Publicación trimestral, agás no verán, dun folleto informativo, e publicación sobre a evolución do cine en Galicia. 41.000 ptas.

ASOCIACIÓN PROVINCIAL EMPRESARIOS CONSTRUCCIÓN DE PONTEVEDRA-APEC (VIGO-PONTEVEDRA).

Publicación convenios, estatutos bilingües, boletíns informativos bilingües e base de prezos da construcción en Galicia. 1.400.000 ptas.

UNIÓN HOSTELERÍA GALEGA (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Lista de prezos, carteis, edición guías hoteis e restaurantes de Galicia, edición boletíns informativos.1.400.000 ptas.

ASOCIACIÓN CASINO RECREO CAMARIÑAS (CAMARIÑAS-A CORUÑA).

Normalización da documentación empresa.

208.000 ptas.

ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA «ACROA» (CAMARIÑAS-A CORUÑA).

Normalización da documentación empresa.

208.000 ptas.

ASOCIACIÓN COMARCAL «NERIA» (VIMIANZO-A CORUÑA).

Normalización da documentación de empresa, carteis, catálogo de presentación da entidade, estatutos. 341.000 ptas.

ASOCIACIÓN RECAMBIO AUTOMÓBILES (A CORUÑA).

Elaboración do «Guieiro empresas asociadas». 272.000 ptas.

ASOCIACIÓN PARA A LOITA CONTRA A DROGODEPENDENCIA «ABONDOU» (CAMARIÑAS-A CORUÑA).

Campaña de prevención, uso de estupefacientes e divulgación dos servicios que presta a asociación, e normalización da documentación da asociación. 690.000 ptas.

ASOCIACIÓN PROFESIONAL XORNALISTAS DA CORUÑA (A CORUÑA).

Normalización documentación da asociación e trípticos divulgación das actividades. 642.000 ptas.

«ASOCIACIÓN CRISTALEROS GALICIA-ACRIGA» (A CORUÑA).

Trípticos divulgativos e normalización documentación da asociación.211.000 ptas.

ASOCIACIÓN SUPERMERCADOS E AUTOSERVICIOS DA PROVINCIA DA CORUÑA-ASAC (A CORUÑA).

Rotulación interior de supermercados e pequenos autoservicios, publicación libro consulta sobre mercadorías.1.400.000 ptas.

ASOCIACIÓN TRATANTES GANDO GALICIA (CARBALLO-A CORUÑA).

Normalización documentación asociación, trípticos divulgativos. 253.050 ptas.

ASOCIACIÓN BOIRENSE EMPRESARIOS-A.B.E. (BOIRO-A CORUÑA).

Mapa xeográfico de Boiro. 627.000 ptas.

ASOCIACIÓN EMPRESARIOS COMARCA SONEIRA (BAIO-ZAS-A CORUÑA).

Documentación da asociación e catálogo.

490.000 ptas.

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DO LIÑO DE GALICIA (ZAS-A CORUÑA).

Normalización de documentación de empresa, folleto divulgativo sobre o cultivo e recuperación do liño. 267.000 ptas.

«ASOCIACIÓN XÓVENES EMPRESARIOS BERGANTIÑOS-AXOBER» (CARBALLO-A CORUÑA).

Emisión tarxeta de compra Carballo-comercial e material promocional da asociación: cartelería, trípticos e adhesivos. 300.000 ptas.

CANTIGAS DA TERRA (A CORUÑA).

Normalización da documentación da asociación. 300.000 ptas.

ASOCIACIÓN TITULADOS NÁUTICO-PESQUEIROS (A CORUÑA).

Campaña de concienciación e difusión posibilidades laborais, carteis, trípticos e adhesivos, etc.

1.136.000 ptas.

PALILLEIRAS DE CAMARIÑAS «RENDAS» (CAMARIÑAS-A CORUÑA).

Continuación da campaña ano anterior «Encaixe de Camariñas». 181.000 ptas.

ASOCIACIÓN EMPRESARIOS HOSTELERÍA DE LALÍN (LALÍN- PONTEVEDRA).

Publicación revista «Dez Actualidade» carácter bimensual (agás último número da revista).

450.000 ptas.

SOCIEDADE GALEGA DE ARTE MODERNA (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Elaboración do diccionario galego de termos artísticos, soamente se subvencionase a impresión.

360.000 ptas.

ASOCIACIÓN CULTURAL E RECREATIVA DE «COLLANTRES» (COIRÓS-A CORUÑA).

Subvención de 4 números do xornal 22.500 ptas.

ASOCIACIÓN XUVENIL «O CERCADO» (CELANOVA-OURENSE).

Publicación «Celanova, terra de músicos» e «Manual de cogumelos». 67.000 ptas.

ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS «MARAVALLA» (CELANOVA- OURENSE).

Publicación anual de actividades e información relativas á muller e a súa problemática. 20.000 ptas.

ASOCIACIÓN CULTURAL «AMADO LAR» (FERREIRA-O VALADOURO-LUGO).

Creación dunha biblioteca, letras galegas.

50.000 ptas.

ASOCIACIÓN XUVENIL DE INICIATIVAS SOCIAIS, CULTURAIS E DEPORTIVAS DE OURENSE (COLES-OURENSE).

Normalización da documentación da asociación. 20.000 ptas.

PADROADO DO MUSEO ETNOLÓXICO DA LIMIA (VILAR DE SANTOS- OURENSE).

Rotulación interna e externa e revista divulgativa.

296.000 ptas.

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES INDUSTRIAIS E AUTÓNOMOS DO CONCELLO DE VIVEIRO (VIVEIRO-LUGO).

Carteis e trípticos feira costa norte.151.000 ptas.

SINDICATO LABREGO GALEGO (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Gabinete de normalización lingüística.

1.500.000 ptas.

ASOCIACIÓN XUVENIL E CULTURAL «O BROTE» (OURENSE).

Revista «Xofrango».320.000 ptas.

ASOCIACIÓN ACTIVIDADES EMPRESARIOS NOIA (NOIA-A CORUÑA).

Rotulación externa, documentación e revista. 303.000 ptas.

ASOCIACIÓN COMERCIO FERROL CENTRO (FERROL-A CORUÑA).

Papelerías, rótulos e etiquetas.408.000 ptas.

ASOCIACIÓN CULTURAL «SAMANOS» (SAMOS-LUGO).

Semana das letras galegas, publicación varias revistas e traballos.240.000 ptas.

ASOCIACIÓN GALEGA DE PROXECTOS EDUCATIVOS (VIGO-PONTEVEDRA).

Edición de xornais.466.000 ptas.

ASOCIACIÓN CULTURAL E DEPORTIVA ZONA MONUMENTAL (PONTEVEDRA).

Publicación da revista «Zona monumental». 504.000 ptas.

ASOCIACIÓN VECIÑOS «TIRÁN» (MOAÑA-PONTEVEDRA).

Revista «O pegho», agás o último número.

55.000 ptas.

ASOCIACIÓN BOIRENSE DE HOSTELERÍA-ABHOS (BOIRO-A CORUÑA).

Carteis, dípticos, etc.188.000 ptas.

CENTRO INICIATIVAS TURÍSTICAS BARBANZA (BOIRO-A CORUÑA).

Guía exaltación festas locais, gastronomía, etc., mapa turístico comarca Barbanza, e vídeo «Arte no Barbanza», e material interno do CIT.

1.400.000 ptas.

ASOCIACIÓN EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Carteis, rótulos publicitarios, listas prezos e trípticos.1.400.000 ptas.

ASOCIACIÓN CULTURAL «MONTERREI» (VERÍN-OURENSE) (265).

Revista «A tempo».42.000 ptas.

CÁRITAS DIOCESANAS (PREESCOLAR NA CASA) (LUGO).

Publicación do libro «Atención temprana».

514.000 ptas.

CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Gabinete normalización lingüística.

1.500.000 ptas.

ASOCIACIÓN XUVENIL AERONÁUTICA (BAÑOS DE MOLGAS-OURENSE).

Documentación. 20.000 ptas.

ASOCIACIÓN PROFESIONAL GRADUADOS SOCIAIS E FISCAIS (A CORUÑA).

Publicación de «Novos textos». 969.000 ptas.

ASOCIACIÓN MULLERES INDEPENDENTES DE OURENSE (OURENSE).

Publicación de manual: 84.000 ptas.

GALICIEN-ZENTRUM UNIVERSITÄT TRIER (TRIER-TRÉVERI).

Edición revista anual «Galicien magazine», coloquio anual fomento do interese alemán polo feito galego1.260.000 de ptas.

ASOCIACIÓN CULTURAL «A ESTRADA» (A ESTRADA-PONTEVEDRA).

Edición 5 números da revista «Contrarretranca».428.000 ptas.

FEDERACIÓN DE COMERCIO DE OURENSE (OURENSE).

Campaña de captación de novos asociados, e difusión das actividades da federación. 420.000 ptas.

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE OURENSE (OURENSE).

Edición dípticos. 700.000 ptas.

ASOCIACIÓN EMPRESARIOS COMARCA DE TRIVES (OURENSE).

Fomento do asociacionismo e incentivo da lingua galega a través de carteis, folletos, etc.

455.000 ptas.

ASOCIACIÓN EMPRESARIOS DE PERRUQUERÍA E SALÓNS DE BELEZA (OURENSE).

Carteis, trípticos, etc. 348.000 ptas.

ASOCIACIÓN EMPRESARIOS DA CONSTRUCCIÓN (OURENSE).

Carteis, folletos, adhesivos, etc. 262.000 ptas.

ASOCIACIÓN XUVENIL «ESCAQUES 94» (OURENSE).

Dous números da revista «Xadrez». 20.000 ptas.

ASOCIACIÓN PROVINCIAL EMPRESAS SIDEROMETALÚRXICAS DA CORUÑA (A CORUÑA).

Trípticos, normalización da documentación da asociación.502.000 ptas.

ASOCIACIÓN XIMNASIOS E SERVICIOS DEPORTIVOS DA CORUÑA.

Normalización documentación asociación e estatutos, trípticos 428.000 ptas

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DO POLÍGONO DE SABÓN (ARTEIXO-A CORUÑA).

Normalización documentación asociación, estatutos, trípticos,elaboración catálogo.527.000 ptas

ASOCIACIÓN USUARIOS MACINTOSH (A CORUÑA).

Normalización documentación asociación e estatutos. 240.000 ptas

FONDO FORMACIÓN EMPREGO SECTOR NAVAL (FERROL-A CORUÑA).

Publicación do segundo tomo do libro «A supervivencia no mar» 963.000 ptas

ASOCIACIÓN FALA INGLESA (PONTEVEDRA).

Periódico quincenal galego-inglés704.000 ptas

ASOCIACIÓN PROVINCIAL EMPRESAS CARPINTERÍA E EBANISTERÍA (A CORUÑA).

Normalización documentación asociación, estatutos, convenio, folletos, etc. 407.000 ptas

COLEXIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIAIS DE GALICIA (A CORUÑA).

Edición manual e programa informático.

300.000 ptas

«ASOCIACIÓN DE XOVES EMPRESARIOS DE FERROL».

Renovación imaxe corporativa e da papelería da asociación, campaña promoción comercio e industria. 284.000 ptas

ASOCIACIÓN EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE FERROL E COMARCA (FERROL).

Guías de hostelería e restauración de Ferrol e comarca332.000 ptas

ASOCIACIÓN DE ENFERMOS REUMÁTICOS, LUGO.

Tres números da revista trimestral. 176.800 ptas

CENTRO CULTURAL «JOSÉ DOMÍNGUEZ GUINZÁN» (BEGONTE-LUGO).

Edición dun libro. 200.000 ptas

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LUGO (LUGO).

Campaña para a difusión da imaxe de calidade e servicio do comercio tradicional, así como fomento «Grupo Calidad». 1.000.000 de ptas.

FEDERACIÓN GALEGA COMERCIO (LUGO).

Campaña de promoción do comercio galego1.000.000 de ptas.

ASOCIACIÓN CULTURAL «SAMOEIRO» (A PROBA DE BROLLÓN-LUGO).

Publicación da revista «O guímaro». 45.000 ptas.

UNIDADE PROVINCIAL PARAPLÉXICOS DA CORUÑA (A CORUÑA).

Boletín bimensual, papelería, adhesivos, etc. 933.000 ptas.

ASOCIACIÓN XUVENIL «A MAZÁ» (OURENSE).

Publicación xornal «A mazá». 67.500 ptas.

FEDERACIÓN EMPRESARIOS HOSTELERÍA OURENSE (OURENSE).

Tarifa prezos, guía turística de Ourense, plano turístico de Ourense, guía «Ruta da Prata», e folleto «Ribeira Sacra». 1.000.000 de ptas.

ASOCIACIÓN CULTURAL «O PENEDO DA FORCA» (CASTRELO DO MIÑO- OURENSE).

Publicación de revista. 53.000 ptas.

AGRUPACIÓN CULTURAL AURIENSE (OURENSE).

Para 3 números revista, carteis, programas e obradoiro literario. 350.000 ptas.

ASOCIACIÓN COMERCIANTES PRAZA MAIOR «AURIA» (OURENSE).

Carteis, revista, dípticos e papelería477.000 ptas.

«ASOCIACIÓN EMPRESARIOS DA RÚA-PETÍN» (A RÚA-OURENSE).

Carteis. 200.000 ptas.

SINDICATO TRABALLADORES INDEPENDENTES DE COMERCIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA-FETICO (A CORUÑA).

Traducción convenio colectivo, calendario laboral, boletín informativo. 100.000 ptas.

SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL GALEGA (S.I.GA.) (A CORUÑA).

Campaña divulgación e sensibilización sobre o terceiro mundo, a través da edición de 3 libros, carteis, divulgación. 898.792 ptas.

ASOCIACIÓN VECIÑOS DE TRASANQUELOS (TRASANQUELOS-CESURAS-A CORUÑA).

Publicación boletín cultural, colaborador actos días das letras galegas. 31.000 ptas.

ASOCIACIÓN «AMODIÑO» (A CORUÑA).

Publicación boletín, carteis, documentación, material informativo de actividades.26.000 ptas.

FEDERACIÓN CENTROS XUVENIS D. BOSCO DE GALICIA (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Revista «Brincadeira», e campaña fomento uso do galego. 412.000 ptas.

FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA (A CORUÑA).

Papelería e adhesivos.187.000 ptas.

FEDERACIÓN ÁREAS COMERCIAIS DA PROVINCIA DA CORUÑA (A CORUÑA).

Carteis.170.000 ptas.

ASOCIACIÓN CULTURAL «OS NOVOS» (A CORUÑA).

Producción curtametraxes e guións de vídeos. 2.000.000 ptas.

«ASOCIACIÓN DETALLISTAS DA ALIMENTACIÓN-ADALCO» (A CORUÑA).

Carteis e material impreso.133.000 ptas.

ASOCIACIÓN PROFESIONAIS INDEPENDENTES DE RECEPTORES DE LOTERÍAS E APOSTAS DO ESTADO (PERILLO-A CORUÑA).

Carteis e panfletos.400.000 ptas.

ASOCIACIÓN CULTURAL PROXECTO CARNOTA (CARNOTA-A CORUÑA).

Revista «O moucho». 20.000 ptas.

ASOCIACIÓN GALEGA DE ARTESÁNS (A CORUÑA).

Guía de encaixe de Camariñas. 149.000 ptas.

FEDERACIÓN GALEGA DE ESQUÍ NÁUTICO (OURENSE).

Traducción de manuais de esquí náutico.

75.000 ptas.

REDE GALEGA DE LOITA CONTRA A POBREZA E A EXCLUSIÓN-REGAL (A CORUÑA).

Boletíns de información trimestral.55.000 ptas.

CONFEDERACIÓN EMPRESARIOS DE GALICIA (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Edición da «Guía-axenda para a creación dunha empresa». 1.400.000 ptas.

APETANCOR, AGRUPACIÓN DE INTERESE ECONÓMICO (BARBADÁNS- OURENSE).

Papelería. 175.044 ptas.

COLEXIO OFICIAL PSICÓLOGOS GALICIA (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Cadernos psicoloxía. 342.000 ptas.

ASOCIACIÓN GALEGA DO LIBRO INFANTIL E XUVENIL (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Papelería. 78.000 ptas.

AFRICOR (A CORUÑA).

Papelería e informes. 90.000 ptas.

ANPE-SINDICATO INDEPENDENTE (SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Revista ANPE Galicia. 262.000 ptas.

SOCIEDADE ARTÍSTICA FERROLÁ-SAE (FERROL-A CORUÑA).

Edición da revista «Poesía Galicia». 160.000 ptas.

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CHANTADA (CHANTADA-LUGO).

Carteis e libro. 424.000 ptas.

* Solicitudes denegadas.

A) MRPs, APAs, colexios públicos e institucións públicas de ensino en Galicia, por teren financiamento da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e aqueloutras institucións que teñan financiamento propio a cargo dos orzamentos xerais da Xunta de Galicia:

APA Colexio Público Sobreira.

APA Xardín de Infancia «Raiola».

Universidade da Coruña. Facultade de Humanidades, Departamento de Filoloxía Española e Latina

APA Cerne de Galicia do C.P. de Melide.

APA do C.P. «Maciñeira».

APA do C.P. «Mosteiro Caaveiro».

Consello da Xuventude.

Asociación revista xurídica galega.

Asociación galega dos equipos psicopedagóxicos de apoio (tódalas solicitudes).

APA Colexio «E. Navasques».

APA I.B. Martaguisela.

Asociación Espacio Educativo.

APA Escola da Inmaculada.

Museo Pobo Galego -Congreso Internacional de Antropoloxía «Linguas e identidade».

APA C.P. Valga.

APA C.P. Oleiros (tódalas solicitudes).

M.R.P. Nova Escola Galega (tódalas solicitudes).

M.R.P. Cidadán do mundo.

B) Aquelas institucións que presenten proxectos nos que a promoción da lingua galega sexa un obxectivo secundario:

Asociación cultural Santa Cristina.

Instituto de Estudios Bercianos.

Comités Abertos de Facultade-CAF.

Asociación As Neves.

Asociación musical Schubertiada.

Asociación Ledicia.

Asociación Amas de Casa «Laxeiro».

Tuna Feminina da Facultade de Informática da Universidade de Coruña.

Asociación cultural Aquilino Iglesias Alvariño.

Asociación de confiteiros de Ferrol.

Asociación cultural Labarta Pose.

Asociación muradana.

Cear de Nigoi.

Asociación cultural «Castelo de Moeche».

Asociación xuvenil-cultural «A pipa».

Asociación cultural «Pena do Corvo».

Asociación de veciños «Pleamar».

Coral Polifónica de Fazouro de Foz.

Asociación traductores galegos.

Federación Galega de Academias.

Asociación cultural «As hortensias».

Centro cultural deportivo de Taragoña (tódalas solicitudes).

Centro cultural deportivo «Taragoña».

Asociación cultural «Casa do Patín».

Asociación cultural «Mulleres xóvenes muradanas».

Parroquia de Muros de San Pedro.

Asociación Talleres Reparación de Vehículos.

C.I.T. Montederramo.

Asociación cultural «Os xuncos».

Asociación veciños «San Vitorio» Allariz.

Asociación comercial «Industriais e autónomos do concello de Viveiro».

Unión Internacional Marionetistas, delegación Galicia.

Asociación veciños de Tirán.

Asociación teatral «Migallas».

Asociación de cultura e arte «Santa Cecilia».

Agrupación Provincial libreiros de Ourense.

Asociación cultural deportiva e social do Castelo.

Asociación empresarial de Valdeorras.

Círculo de Xoves Escritores.

Asociación cultural «Samoeiro».

Asociación cultural «Casco Vello».

Asociación de veciños «Cristosende».

Asociación de veciños «Rabacallos».

Asociación de veciños «Cear Peroxa».

Club baloncesto «Arxil».

Asociación Provincial Academias Privadas.

Asociación Camping Caravaning Club.

Asociación xuvenil «Volvoreta».

Asociación de veciños «Os Cotos».

Club baloncesto «Burela».

Cine club «Carballo».

Asociación comerciantes «A agra comercial».

Asociación Coruñesa de mulleres para a democracia.

Asociación cultural «Monte Blanco».

Asociación de veciños «Insua».

Asociación comercial «Distrito Picasso».

Asociación danzas e gaitas «Pasiño a pasiño».

Inagro.

C) Todos aqueles proxectos que non se fagan de acordo co establecido no punto 4 do obxecto desta resolución:

Associaçom galega da lingua.

D) Proxectos xa realizados noutras ocasións pola entidade interesada:

Asociación de veciños «Santa Eulalia de Limodre».

A mesa pola normalización lingüística.

E) Proxectos daquelas institucións que xa lles fosen subvencionados outros diferentes e acollidos tamén a esta orde ou aqueles que supoñan a duplicidade doutros:

Ateneo Ferrolán.

Sindicato de Traballadores do Ensino de Galicia-S.T.E.G.

Asociación empresarios hostelería (Rest. e Hosped.).

CC.OO. Lugo.

Asociación Galega de Proxectos Educativos-AGAPRE.

Fundación Fogar de Santa Margarida.

F) Proxectos que deberán ser realizados directamente por empresas privadas, por asociacións de empresarios ou pola propia administración:

A mesa pola normalización lingüística.

* Solicitudes reconducidas.

A) Petición que foron reconducidas ó abeiro da Orde do 27 de xaneiro de 1995, pola que se regula a concesión de subvencións ás entidades e institucións sen fins de lucro para a realización de cursos e outras actividades formativas de lingua galega:

Asociación de Veciños «San Pedro de Cangas» Foz.

Asociación Profesional «Xóvenes Agricultores-ASAJA GALICIA», Santiago de Compostela

Fundación «Isla Couto», Vigo.

Asociación de Veciños de Tirán.

Asociación de Mulleres Rurais Caselas Salceda de Caselas.

Asociación de Mulleres Rurais Santa María, Tomiño.

Feiraco, S.C.L., Negreira.

C.I.G., Santiago de Compostela.

Casa Cultural e Deportiva de Areas, Ponteareas.

Asociación Cultural «Samoeiro», A Pobra de Brollón. (Tódalas solicitudes).

Asociación de Mulleres Rurais «Antonia Dans», Cecebre.

Asociación Cultural «Escola Crítica», A Coruña.

Asociación de Mulleres Rurais de Urdilde, Rois.

Asociación Amas de Casa de Rois.

Asociación de Veciños de Lires, comarca de Lires, Cee.

B) Peticións que foron reconducidas ó abeiro da Orde do 1 de febreiro de 1995, pola que se anuncian axudas económicas destinadas a subvencionar actividades que fomenten o estudio e a investigación da linguaxe xurídico-administrativa:

Ilustre Colexio de Avogados, Santiago de Compostela.

Escola de Práctica Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela

Colexio Provincial de Avogados da Coruña.

C) Peticións que foron reconducidas ó abeiro da Orde do 11 de xaneiro de 1995, pola que se regula a concesión de subvencións a empresas privadas para accións de promoción da lingua galega:

Galano Artesanía, Carral.

J.J. Chicolino, S.L., Boiro.

José Piñeiro Pernas, Pastelería «Xoyma».

* Solicitudes excluídas.

1. Por non presentaren documentación:

Asociación xuvenil «Merlín».

Asociación xuvenil «Xeada».

Asociación de Formación de Bergantiños «Asfober».

Asociación mulleres rurais Deza.

Asociación cultural «Amandi Arts»

Asociación de veciños «As dunas de Corrubedo».

2. Por se atoparen fóra de prazo:

Sociedade cultural «Chirlateira».

Universidade de Trier (Treveris).

Asociación cultural «Escola de Gaitas»

Consello escolar municipal, concello de Chantada.

Asociación comerciantes e industriais de Burela-Expomar.

Asociación xuvenil-cultural Ateneo-Corredoira (tódalas solicitudes).

Asociación xuvenil de Cabral «Lagares».

Centro de Lingua e Cultura e Literatura Galegas.

Santiago de Compostela, 6 de xuño de 1995.

Juan Piñeiro Permuy

Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria

95-3295