Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 132 Martes, 11 de xullo de 1995 Páx. 5.547

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

CORRECCIÓN de erros.-Orde do 13 de marzo de 1995 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes do IPMP de Vigo e na EONP de Ferrol, dependentes da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, para cursar estudios de FP Marítimo-Pesqueira e Náutico-Pesqueira na modalidade de formación permanente de adultos durante o curso académico 1995-1996.

Advertido erro no texto da devandita orde, publicada no DOG nº 111, do 12 de xuño do presente ano, cómpre face-la oportuna corrección.

Na páxina 4.352, no artigo 1º, onde di:

«b) EONP de Ferrol.

Para seguir estudios de:

-Formación permanente de adultos, nas especialidades de patrón de pesca de altura, patrón de pesca litoral 1ª, patrón maior de cabotaxe, patrón de cabotaxe, mecánico naval maior, mecánico naval 1ª clase e mecánico naval 2ª clase».

Debe dicir:

«b) EONP de Ferrol.

Para serguir estudios de:

-Formación permanente de adultos, nas especialidades de patrón de pesca de altura, patrón de pesca litoral 1ª, patrón maior de cabotaxe, patrón de cabotaxe, mecánico naval 1ª clase e mecánico naval 2ª clase».

4563