Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 195 Martes, 10 de outubro de 1995 Páx. 7.534

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

SERVICIO GALEGO DE SAÚDE

RESOLUCIÓN do 13 de setembro de 1995, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se emprazan ás partes interesadas no recurso contencioso-administrativo número 1/565/1995, interposto polos colexios oficiais de médicos da Coruña, Lugo e Pontevedra.

Notificóuselle á Consellería de Sanidade e Servicios Sociais providencia da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pola que se reclama o expediente relativo ó recurso contencioso-administraitovo nº 1/565/1995, interposto polos colexios oficiais de médicos da Coruña, Lugo e Pontevedra contra Decreto 11/1995, do 20 de xaneiro (DOG nº 17, do 25 de xaneiro), polo que se regula

o réxime de percepción do complemento específico para o persoal estatutario do Servicio Galego de Saúde e se establecen os prazos para formular solicitudes e renuncias.

En consecuencia, esta dirección xeral acorda, de conformidade co disposto no artigo 64 da Lei reguladora da xurisdicción contencioso-administrativo, a remisión do citado expediente administrativo á referida sala, o que se notifica para xeral coñecemeneto de tódalas persoas interesadas no procedemento e son emprazadas para que poidan comparecer en forma en autos na sección primeira da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de nove días.

Santiago de Compostela, 13 de setembro de 1995.

Carlos Negreira Souto

Director xeral de Recursos Humanos

9506391