Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 197 Venres, 13 de outubro de 1995 Páx. 7.594

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

ORDE do 13 de setembro de 1995 pola que se lle autoriza o cesamento de actividades ó centro privado de bacharelato Santa María, de Tui (Pontevedra).

Visto o expediente promovido por José Francisco Álvarez Rey, como representante da titularidade do centro privado de bacharelato denominado Santa

María, sito na r/ Los Maristas, s/n de Tui (Pontevedra), en solicitude de autorización de cesamento de actividades.

Resultando que o dito centro foi autorizado como homologado por Orde do 14-4-1983, e que o expediente foi tramitado pola delegación provincial, acompañado dos preceptivos informes.

Considerando que os alumnos do centro non van encontrar problemas de escolarización.

Esta consellería,

DISPÓN:

Autorizarlle o cesamento de actividades ó centro privado de bacharelato que se relaciona de seguido:

Provincia: Pontevedra.

Concello: Tui.

Localidade: Tui.

Denominación: Santa María.

Domicilio: Los Maristas s/n.

Titular: Instituto de Hermanos Maristas.

Autorízase o cesamento de actividades como centro de bacharelato con efectos de finalización do curso 1994/1995, anulándose a partir deste momento a súa inscrición no rexistro de centros. Así mesmo, queda nula e sen ningún valor a orde que autorizou o funcionamento legal do dito centro.

Santiago de Compostela, 13 de setembro de 1995.

Juan Piñeiro Permuy

Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria

Sr. Director Xeral de Ordenación Educativa e Centros

95-6571