Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 204 Martes, 24 de outubro de 1995 Páx. 7.851

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDE do 3 de outubro de 1995 pola que se lle dá publicidade ó acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 29 de setembro de 1995, polo que se lle outorga a Radio Popular, S.A. (Cope) a concesión definitiva para o funcionamento dunha emisora en ondas métricas con modulación de frecuencia en Verín (Ourense).

O Consello da Xunta de Galicia por proposta do conselleiro da Presidencia e Administración Pública, na súa reunión do día vintenove de setembro de mil novecentos noventa e cinco, adoptou un acordo polo que se lle outorga a Radio Popular, S.A. (Cope), a concesión definitiva para o funcionamento dunha emisora en ondas métricas con modulación de frecuencia en Verín (Ourense).

En cumprimento do establecido no artigo 10, parágrafo primeiro, do Decreto 156/1989, do 27 de xullo, modificado parcialmente polo Decreto 35/1992, do 6 de febreiro, polo que se regula o procedemento de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, faise pública a citada concesión definitiva.

Santiago de Compostela, 3 de outubro de 1995.

Dositeo Rodríguez Rodríguez

Conselleiro da Presidencia e Administración Pública

Acordo do 29 de setembro de 1995, do Consello da Xunta de Galicia, polo que se lle outorga a Radio Popular, S.A. (Cope), a concesión definitiva para o funcionamento dunha emisora en ondas métricas con modulación de frecuencia en Verín (Ourense).

José Andrés Hernández Vicente, en representación de Radio Popular, S.A. (Cope), solicitou a concesión dunha emisora comercial en ondas métricas con modulación de frecuencia en Verín (Ourense), ó amparo do Decreto 156/1989, do 27 de xullo, modificado parcialmente polo Decreto 35/1992, do 6 de febreiro, e a Orde do 24 de xullo de 1992 da Consellería da Presidencia e Administración Pública.

Por acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de novembro de 1992, adxudicouse con carácter provisional a Radio Popular, S.A. (Cope) unha emisora en ondas métricas con modulación de frecuencia en Verín (Ourense).

Aprobado pola Dirección Xeral de Telecomunicacións do Ministerio de Obras Públicas, Transportes e Medio Ambiente o correspondente proxecto técnico, así como a acta de conformidade final das instalacións

e tendo en conta o informe da Secretaría Xeral de Comunicación, por proposta da Consellería da Presidencia e Administración Pública, o Consello da Xunta de Galicia,

ACORDOU:

Primeiro.-Outorgarlle a Radio Popular, S.A. (Cope) a concesión definitiva para o funcionamento dunha emisora en ondas métricas con modulación de frecuencia en Verín (Ourense), con suxeición ás normas contidas na Lei 31/1987, do 18 de decembro, no Real decreto 169/1989, do 10 de febreiro, no Decreto 156/1989, do 27 de xullo, modificado parcialmente polo Decreto 35/1992, do 6 de febreiro, polo que se regula o procedemento de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia e a orde da Consellería da Presidencia e Administración Pública do 24 de xullo de 1992, e demais normativa aplicable.

Segundo.-As características técnicas que se lle asignan á mencionada emisora son as seguintes:

-Coordenadas: 41º 56' 56'' N.

07º 26' 48'' W.

-Cota (m): 480.

-Denominación da emisión: 256KF8EHF.

-Frecuencia (MHz): 91,6.

-Potencia radiada aparente máxima (w): 1.200.

-Potencia máxima nominal do equipo transmisor (w): 500.

-Potencia de saída autorizada do equipo transmisor (w): 402.

Sistema radiante: 4 Dipolos. Omnidireccional.

-Altura sobre o solo do centro eléctrico da antena (m): 24.

-Altura do mastro (m): 30.

-Altura efectiva máxima (m): 128.

-Polarización: vertical.

A frecuencia asignada queda condicionada, se é o caso, ó trámite da coordenación internacional.

9506734