Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 214 Mércores, 08 de novembro de 1995 Páx. 8.205

II. AUTORIDADES E PERSOAL

NOMEAMENTOS:

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 288/1995, do 3 de novembro, polo que se noema a Xosé Fernando Filgueira Valverde, para o cargo de xuíz protector da fundación benéfica Manuel Ventura Figueroa.

Vacante o cargo de xuíz protector da fundación benéfica Manuel Ventura Figueroa, por proposta do conselleiro da Presidencia e Administración Pública, de acordo coas normas fundacionais da dita institución,

e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día tres de novembro de mil novecentos noventa e cinco,

DISPONGO:

Nomear a Xosé Fernando Filgueira Valverde xuíz protector da fundación benéfica Manuel Ventura Figueroa.

Santiago de Compostela, tres de novembro de mil novecentos noventa e cinco.

Manuel Fraga Iribarne

Presidente

Dositeo Rodríguez Rodríguez

Conselleiro da Presidencia e Administración Pública

9506975